Det här jobbar vi med i sprint 10 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 10 - 2021. Sprinten pågår under perioden 30 augusti - 17 september.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 10 - 2021

Samla in och dokumentera förbättringsförslag och idéer

Under hösten har vi ett antal användardialoger. I dem får användare av Serviceanalys tycka till om tjänsten. Utifrån vad som sägs samlar vi på oss sådant som kan förbättra och förändra Serviceanalys på kort och lång sikt. Under sprinten skapar vi en typ av att-göra-lista, som vi sedan kommer arbeta praktiskt med framöver.

Arbeta med projektplanering

Vi fortsätter vårt arbete med planering för framtida projekt. Under sprinten tittar vi närmare på det specifika data vi behöver till en början, samt planerar långsiktigt för de större arbetsmoment vi kan se framför oss.

Fokus ligger mycket på att ta fram möjligheten att jobba med olika typer av scenarier och utöka med data vi inte haft förut.

Förbereda för ny användargrupp i Serviceanalys

Innan sommaren beslutade vi att tillgängliggöra Serviceanalys till användare som rapporterar in uppgifter om kontanttjänster i Kontantanalys. Detta för att underlätta förståelsen av tillgången till kontanttjänster i landet.

Serviceanalys kommer att öppnas för de nya användarna längre fram i höst. Vi kommer att se över hanteringen av behörigheter och information gällande det här.

Arbeta med uppdatering av drivmedelsstationer

Under sprinten kommer vi förbereda för och sätta igång insamling av data om drivmedelsstationer till Pipos. Insamlingen av servicetypen kräver en större arbetsinsats. Parallellt med det arbetet tittar vi på hur vi kan utveckla våra metoder för insamling.