Det här jobbar vi med i sprint 14 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 14 - 2022. Sprinten pågår under perioden 21 november- 9 december. Därefter återupptas arbetet i sprintar efter jul igen.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 14 - 2022

Ta fram en körbar version av Regionalanalys med fungerande grundfunktioner

Målet med arbetet kring Regionalanalys under hösten har varit att få fram en körbar version av tjänsten. Beroende på hur vi utväderar det som gjorts vid slutet av denna sprint kommer vi förhoppningsvis snart att ha en betaversion som kan testas vidare av en större grupp användare. Håll utkik på vår hemsida för uppdaterad information kring detta.

Avsluta den sista datainsamlingen gällande rekreation till Regionalanalys

Arbetet med Regionalanalys har inneburit en hel del insamling av olika datatyper. Det typ som vi har kvar att jobba med under denna sprint är så kallad rekreationsdata. Det handlar om geografiska platser som är avsedda för någon form av rekreation, till exempel friluftsleder eller naturreservat. Tanken är att det ska in i Regionalanalys som en del av den stora datamängd av övriga data. 

Fortsätta med det kvarvarande arbetet för att uppdatera apotek, apoteksombud och drivmedelsstationer

Detta är en fortsättning från förra sprinten. Då arbetade vi med uppdatering av apotek och apoteksombud samt drivmedelsstationer. Det tar en hel del tid att arbeta med detta då det förutom att hämtas in också ska matchas mot våra specifika id'n i Serviceanalys. Eftersom vi fortfarande har lite kvar där kommer vi fortsätta detta arbete även under den här sprinten.

Färdigställa planen för nästa steg inom Serviceanalys-utvecklingen

Vi har nu avslutat användartesterna av den nuvarande prototypen av Serviceanalys och sammanställt de åsikter vi fått in. Det har varit till stor hjälp när vi går in i nästa steg. Under sprinten kommer vi att lägga planen för hur vi ytterligare ska bygga ut prototypen och hur denna sedan ska kunna testas vidare innan vi har en färdig nyversion av tjänsten.

Utreda funktion för att välja och analysera egna områden i Serviceanalys karta

Förra sprinten låg bland annat fokus på att ta fram en typ av områdesväljare för Regionalanalys. En funktion som handlar om att markera en plats i kartan eller selektera ett eget område för att sedan få ut lite olika typer av information om det område man valt. Denna funktionalitet kommer vi nu titta på att översätta in i nya versionen av Serviceanalys. Vi har en liknande funktion idag, men det finns mycket som kan förbättras där och vi kommer utreda hur det kan utformas på bästa sätt för dig som är Serviceanalys-användare.