Små förändringar på pipos.se

Med lite omfördelning i strukturen på webbplatsen hoppas vi kunna ge tydligare information om vårt arbete med Pipos. De stora skillnaderna är namnbytet till Våra tjänster och sidan Våra utvecklingsprojekt.

Som du kanske ser har det skett några mindre förändringar på webbplatsen. Rubriken Applikationer i toppmenyn har ändrats till Våra tjänster. Därunder hittar du numera både våra applikationstjänster och en ny sida, Våra utvecklingsprojekt, där vi berättar lite om koncepttest och utvecklingssamarbeten som sedan ska utvärderas gällande hur det kan tas vidare.

Tidigare låg utvecklingsprojekt, som Nordisk Serviceanalys, på samma nivå som mer färdiga tjänster, vi upplevde det som lite förvirrande. Med den nya strukturen hoppas vi kunna göra det tydligare gällande hur vi arbetar.

Bra att veta är att om du sparat en direktlänk till en sida som tidigare låg under Applikationer fungerar inte länken längre. Du behöver leta fram sidan på nytt under Våra tjänster och spara om den.