Öar har nu fått förbättrad tematisering i Serviceanalys

Vi har försökt att förtydliga hur de tematiska lagren visas för öar och skärgård i Serviceanalys.

Öar som inte har någon egen service eller inte har någon väg/allmän vägfärjeförbindelse kan inte tillgänglighetsberäknas och redovisas nu i vit färg när tematiskt lager är valt. Övriga öar visas med färger enligt den tillgänglighetskategorisering som valts; vi påminner därmed om att det går att välja mellan olika tillgänglighetsintervall under Inställningar uppe till höger i applikationen.