Det här jobbar vi med i sprint 11 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 11 - 2022. Sprinten pågår under perioden 19 september- 7 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 11 - 2022

Göra geografiska kvalitetsgranskningar för betaltjänsterna

Kreditinstitut och företag har nu lämnat in uppgifter om sina kontant- och betaltjänster till Kontantanalys. Post- och telestyrelsen kommer göra kvalitetskontroller på inlämnade uppgifter medan vi på Tillväxtverket kommer fokusera på de geografiska delarna, där vi gör kontroller att platser för service inte hamnat fel i kartan. Efter kvalitetskontrollerna kommer tillsynsobjekten ha ett par veckor till för att lämna in ytterligare uppgifter som efterfrågas av av PTS.

Hålla utbildningar i Serviceanalys

Under sprinten kommer vi att hålla två utbildningspass i Serviceanalys för handläggare som arbetar med grundläggande betaltjänster. Passen kommer hållas 3 respektive 6 oktober och en inbjudan har gått ut till den berörda handläggargruppen.

Göra de sista förberedelserna inför Regionalanalys utveckling

Från 10 oktober kommer den skarpa utvecklingen av Regionalanalys dra igång. Då ska en betaversion av tjänsten tas fram. Inför det är det mycket planeringsarbete och under sprinten kommer de sista förberedelserna göras klart så att vi är redo att dra igång utvecklingen sedan.

Färdigställa migrering till ny driftleverantör

Överföringen av våra miljöer på grund av byte till ny driftleverantör fortsätter. I mitten av oktober ska allt vara klart och vi planerar att färdigställa migreringen i denna sprint.