Det här jobbar vi med i sprint 3 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 3 - 2022. Sprinten pågår under perioden 21 februari- 11 mars.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 3 - 2022

Starta igång ny obligatorisk inlämningsperiod i Kontantanalys

Under denna sprint kommer nästa obligatoriska inlämningsperiod av Kontantanalys att dra igång. Den startar måndag den 28 februari. Vi kommer finnas som standby under hela sprinten för eventuella supportärenden. Vi har också nära kontakt med Post- och telestyrelsen hela tiden.

Sammanställa behov inför ny version av Serviceanalys

Mycket fokus kommer ligga på Serviceanalys och hur vi ser på en framtida version av tjänsten. Vi kommer att se över de krav och behov vi fångar upp i olika dialoger med användare internt och externt. Vi ska också planera för en prototyp av nästa version av Serviceanalys.

Se över Tillväxtverkets designsystem för Serviceanalys

I samband med att vi sammanställer behoven kommer vi även titta på design. Fokus är hur Tillväxtverkets designsystem ännu bättre kan integreras i Pipos, för att ge ett mer enhetligt intryck.

Slutföra användardialogen för Regionalanalys

Regionalanalys har i sitt första utkast som prototyp testats och bearbetats av en mindre grupp från Tillväxtverket och Trafikverket. Prototypen har också demonstrerats i olika konstellationer. Dialogen som löpande förts här ska nu slutföras inför att nya beslut för framtida utveckling ska tas.

Planera för ny teknisk plattform

Vi kommer se över och planera för att ta fram en ny teknisk plattform för Pipos olika webbapplikationer. Just nu håller vi på att anpassa plattformen så att den kan hantera digitala kartor på ett bra sätt.