Det här jobbar vi med i sprint 4 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 4 - 2024. Sprinten pågår under perioden 11 mars - 28 mars.

Kvalitetsgranska nya data om befolkning

Vi har tagit in senaste data om befolkning från SCB. Dessa data avser befolkningen vid årsskiftet 2023-2024. Vi kommer att lägga in detta i våra tjänster men innan dess ska en kvalitetsgranskning göras så att vi har korrekta siffror. Vi ska även se över befolkning på öar utan fast landförbindelse, något som är av vikt att ta hänsyn till när det kommer till tillgänglighetsberäkningar.

Fortsätta utveckla Serviceanalys med fokus på rapporter och verktyg

Utvecklingsperioden för nya Serviceanalys fortsätter och nu tittar vi närmare på vilka data som ska finnas i rapporterna man kan ta fram om områden i kartan och hur dessa data ska presenteras på ett snyggt sätt. Vi kollar också på verktygen för att markera och rita i kartan, samt arbetar med bättre sätt att filtrera fram service och söka på geografiska områden.

Göra geografisk kvalitetsgranskning av inlämnade uppgifter i Kontantanalys

Första delen av inlämningsperioden i Kontantanalys går mot sitt slut. Därefter hjälps Tillväxtverket och Post- och Telestyrelsen åt med att titta igenom inlämnade uppgifter och se om det finns eventuella uppenbara fel som vi kan hjälpa de inlämnande aktörerna att korrigera.