Utbildningspass i Serviceanalys den 29 april

Vi kommer hålla ett utbildningspass i Serviceanalys och du som är intresserad av att delta eller kanske önska fler pass framöver är välkommen att höra av dig.

Den 29 april 2022 klockan 10-12 håller vi en onlineutbildning i Serviceanalys. Utbildningen har önskats av region Jämtland och Kalmar och hålls för personer på, i första hand, kommunal nivå.

Vi är öppna för att släppa på några fler personer om intresse finns. Notera att utbildningen riktar sig till personer som har ett användarkonto i Serviceanalys och som önskar en introduktion eller en kunskapsuppfräschning. Är du intresserad av att vara med på utbildningspasset eller har önskemål om andra pass längre fram kan du höra av dig till vår support. Utbildningen kommer hållas via Teams.