Det här jobbar vi med i sprint 5 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 5 - 2021. Sprinten pågår under perioden 5 april - 23 april.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 5 - 2021

Förbättra beräkningsverktyg för granskning i Kontantanalys

För att Post- och telestyrelsen ska kunna granska de uppgifter som lämnats in i Kontantanalys sparas dessa i en egen instans som PTS kan arbeta vidare med. Därefter låses databasen åter igen upp för de användare som lämnar uppgifter. Detta för att låta de som önskar löpande gå in och uppdatera sin information. För att PTS ska kunna arbeta och göra analyser på de sparade uppgifterna ska vi dels förbättra funktionaliteten för att filtrera och göra beräkningar och dels se till att ett uppdaterat vägnät och befolkningsunderlag finns tillgängligt. I förra sprinten arbetade vi med designen av detta, i tät dialog med PTS, men nu kommer vi alltså fortsätta arbetet praktiskt.

Kvalitetsgranskning av posttjänster inför release i Serviceanalys

Under förra sprinten samlades uppgifter om posttjänster in och målet var att hinna matcha dessa mot Pipos databas och uppdatera alla platser med posttjänster i Serviceanalys. Större delen av arbetet är gjort men allt kvalitetsarbete vi skulle vilja göra hanns inte riktigt med. För att se till att våra data har så god kvalitet som möjligt snarare än att det bara ska gå snabbt, väljer vi att fortsätta arbetet med detta även i denna sprint.

Besluta om fortsättning av arbete med trafik och tillgänglighet

Det arbete som pågår och har pågått gällande trafik och tillgänglighet, i samarbete med Trafikverket, står inför nya beslut. De idéer, designer och funkionaliteter som diskuterats och arbetats fram måste nu utvärderas och vi måste titta på vilken riktning arbetet ska fortsätta och hur det kan påverka Pipos i övrigt.