Det här jobbar vi med i sprint 5 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 5 - 2024. Sprinten pågår under perioden 2 april - 19 april.

Arbeta med våra databaser

Under den här sprinten kommer vårt största fokusområde vara att förbättra våra databaser. Pipos innehåller en omfattande mängd data och vi ska arbeta med att förbättra vår struktur för våra databaser. Dessutom ska vi undersöka vilka data som ska uppdateras i våra tjänster.

Om du är intresserad av att läsa mer om våra system och data, kan du besöka vår sida om data och metoder i Regionalanalys Öppnas i nytt fönster. och beskrivningar av servicedata i Serviceanalys Öppnas i nytt fönster.. En mer detaljerad beskrivning av data i Serviceanalys kommer att publiceras senare.

Uppdatera befolkningsstatistik och vägnät i Serviceanalys och Kontantanalys

Under vecka 15 planerar vi att uppdatera Serviceanalys och Kontantanalys med den senaste befolkningsstatistiken från SCB (från årsskiftet 2023–2024) samt den senaste informationen om vägnätet från Nationella vägdatabasen, NVDB.

Till skillnad från Serviceanalys och Kontantanalys som har mer dynamisk data, har Regionalanalys en årlig uppdatering för all data. Där uppdateras befolknings- och vägnätsinformationen först i samband med övrigt data för scenario 2023, vilket sker närmare årsskiftet.

Avsluta inlämning i Kontantanalys och spara uppgifter för granskning

Den 5 april avslutas den pågående inlämningen av uppgifter om kontantservice i Kontantanalys. Därefter kommer alla inskickade uppgifter att sparas för att gå vidare till granskning av Post- och Telestyrelsen (PTS).

Syftet med granskningen är att bedöma om det ska finnas en tillräcklig tillgång till kontanttjänster i Sverige. För mer information om granskningsprocessen, besök PTS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbeta vidare med Regionalanalys och anordna workshops med användare

Vi fortsätter planeringen för vidareutveckling av Regionalanalys. Dessutom kommer Anders Dahlgren (produktägare för Regionalanalys) att påbörja de workshops om Regionalanalys som ska hållas på olika platser runt om i Sverige under våren.
Du kan läsa mer om dessa workshops här Öppnas i nytt fönster..

Fortsätta utvecklingen av Serviceanalys

Arbetet med att utveckla Serviceanalys fortsätter. Den här sprinten kommer vi att fokusera på att slutföra funktionaliteten i kartan, inklusive rapporter och deras innehåll. Dessutom görs förbättringar i verktygen för att skapa egna områden och liknande funktioner. Vi kommer även att genomföra användartester under sprinten hos Region Skåne och Region Halland för att undersöka hur våra användare förstår det nya gränssnittet.

Du som användare kommer inte att kunna ta del av de nya funktionerna förrän vid sommarens release. Men du kan redan nu titta på testversionen av nya Serviceanalys som släpptes i höstas när du loggar in.