Data och metoder i Regionalanalys

Regionalanalys innehåller en mängd olika geografiska data och metoder för att ge en bild av olika områdens karaktär och för att beräkna tillgänglighet.

Nedan hittar du beskrivningar av data och beräkningsmetoder som nyttjas i Regionalanalys.

Reseanledningar

Reseanledningar är olika företeelser som man helt enkelt har anledning att ta sig till, det kan till exempel handla om dagligvaruhandel, sjukvård eller arbete. Det är dessa vi beräknar tillgänglighet till.

Läs om våra reseanledningar.

Beräkningsmodeller för tillgänglighet till reseanledningar

För att beräkna olika områdens tillgänglighet till reseanledningarna används i Regionalanalys två olika beräkningsmodeller, som du som användare kan välja mellan.

Läs om våra två beräkningsmodeller för att beräkna tillgänglighet till reseanledningar i Regionalanalys.

Färdsätt

För att beräkna tillgänglighet till reseanledningar behöver man ta olika färdsätt i beaktning, eftersom dessa påverkar hur lätt eller svårt det är att ta sig någonstans.

Läs om de olika färdsätten

Övriga data

I Regionalanalys finns ett flertal övriga data om till exempel befolkning, abretsställen och annat som hjälper till att beskriva olika områdens karaktär.

Läs mer om våra övriga data i Regionalanalys.