Reseanledningar

Reseanledningar är de olika målen människor har när de tar sig till olika platser, uppdelade på ett antal kategorier. Det är dessa som tillgänglighet mäts till och som jämförs mellan olika områden i Regionalanalys.

Hantering av år där inget data finns

Om du tittar på ett scenario där data för en viss reseanledning inte finns så används data för närmaste nästa år med data. Detta får du information om i gränssnittet vid respektive reseanledning. I tabellen längre ner kan du se för vilka år vi har data för varje reseanledning.

Punktlager visar bara ungefärlig placering

Du kan slå på reseanledningarna som punktlager i kartan. Till skillnad mot Serviceanalys, där kommersiell service visas som punkter med riktiga koordinater i kartan, så ger punktagren för reseanledningarna i Regionalanalys endast en ungefärlig bild av vart de är placerade. Detta för att Regionalanalys har ett mer övergripande fokus där man inte kan granska specifika punkter.

Kartan är uppbyggd på ett rutnät, som inte är synligt för dig, där varje ruta motsvarar 250 x 250 meter. I Regionalanalys hämtas sedan data upp från alla rutor så om det finns till exempel en eller flera skolor i en ruta illustreras det med en punkt i rutans mitt, när du slår på punktlager för Utbildning.

Arbetsmarknad

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Arbete inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske. Registrerat med följande SNI-kod: 01-03

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillverkning och utvinning

Arbete inom tillverkning och utvinning. Registrerat med följande SNI-kod: 05-33

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energi och miljöverksamhet

Arbete inom energi och miljöverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 35-39

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggverksamhet

Arbete inom byggverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 41-43

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handel

Arbete inom handel. Registrerat med följande SNI-kod: 45-47

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transport och magasinering

Arbete inom transport och magasinering. Registrerat med följande SNI-kod: 49-53

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hotell- och restaurangverksamhet

Arbete inom hotell- och restaurangverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 55-56

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och kommunikation

Arbete inom information och kommunikation. Registrerat med följande SNI-kod: 58-63

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finans- och försäkringsverksamhet

Arbete inom finans- och försäkringsverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 64-66

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsverksamhet

Arbete inom fastighetsverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 68

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagstjänster

Arbete inom företagstjänster. Registrerat med följande SNI-kod: 69-75, 77-82

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlig förvaltning och försvar

Arbete inom offentlig förvaltning och försvar. Registrerat med följande SNI-kod: 84

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning

Arbete inom utbildningsverksamhet. Registrerat med följande SNI-kod: 85

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård, omsorg och sociala tjänster

Arbete inom vård, omsorg och sociala tjänster. Registrerat med följande SNI-kod: 86-88

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturella och personliga tjänster m.m.

Arbete inom kulturella och personliga tjänster. Registrerat med följande SNI-kod: 90-96

Källa: SCB

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: SNI, Standarden för svensk näringsgrensindelning, används för att klassificera företag och arbetsställen. Leverans från SCB innehåller SNI07.

För mer information: Statistikmyndigheten SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fritid

Museum

En institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Källa: Kulturanalys

År: 2022

Datakvalitet: Dålig

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Omfattar centrala museer, övriga statliga museer, regionala museer, kommunala museer, övriga museer som omfattas av museilagen och andra museer. Ofullständigt dataset.

För mer information: Myndigheten för kulturanalys - Kulturanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliotek

Offentligt finansierade biblioteken som är minst halvtidsbemannade.

Källa: Kulturanalys

År: 2022

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Insamlingen av uppgifter har skett i dialog med Kungliga biblioteket.

För mer information: Myndigheten för kulturanalys - Kulturanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biograf

Lokal eller plats utrustad för filmvisning där film visas för åskådare.

Källa: Kulturanalys

År: 2022

Datakvalitet: Dålig

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Ofullständigt dataset. Innehåller endast data över film på bio.

För mer information: Myndigheten för kulturanalys - Kulturanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Badplats

EU-badplatser (mer än 200 badande per dag) och övriga badplatser vars vattenkvalité provtas av landets kommuner under badsäsongen.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

År: 2009 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Det finns flera badplatser som inte räknas som EU-bad och som inte frivilligt prövats, (till exempel inom skyddade områden och i mer glesbefolkade kommuner). Reseanledningen ”bad” tar inte hänsyn till dessa. Vid analys av olika scenarion och vid geografisk jämförelse bör man beakta att besöksfrekvens samt kommunernas frivilliga provtagningar påverkar antalet registrerade badplatser och därmed tillgängligheten till dessa.

För mer information: Fakta om badvatten - Havochvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftsliv - skyddade områden

Parkeringsanordningar (buss, bil och cykelparkeringar) tillhörande statliga och kommunala skyddade områden enligt 7 kap. Miljöbalken (till exempel nationalpark och naturreservat).

Källa: Naturvårdsverket

År: 2023

Datakvalitet: Dålig

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Publicering och underhåll utförs av länsstyrelserna via systemet SkötselDOS medan Naturvårdsverket är ansvarig distributör. Kvalitén skiljer sig beroende på inrapporterande länsstyrelse samt geografiskt område. Reseanledningen är inte fullständig, alltså det saknas anläggningar.

För mer information: Friluftsliv: leder och anordningar i skyddade områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommersiell service

Dagligvaruhandel - månadsbasis

Stora inköp av dagligvaror, storhandel. Dagligvaruhandel i följande butikstyper enligt Delfi och HUI klassificering: stormarknad och varuhus

Källa: Delfi

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

För mer information: Delfi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagligvaruhandel - veckobasis

Mellanstora inköp av dagligvaror, veckohandel. Dagligvaruhandel i följande butikstyper enligt Delfi och HUI klassificering: varumarknad, dagligvarumarknad, varuhall, dagligvaruhall, stormarknad och varuhus.

Källa: Delfi

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

För mer information: Delfi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagligvaruhandel - dagligbasis

Mindre inköp av dagligvaror, kompletteringshandel. Dagligvaruhandel i följande butikstyper enligt Delfi och HUI klassificering: servicebutik, trafikbutik, övriga dagligvarubutiker, säsongsbutik, övrig livs, varumarknad, dagligvarumarknad, varuhall och dagligvaruhall, stormarknad och varuhus.

Källa: Delfi

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

För mer information: Delfi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Apotek – receptfria varor

Handel av receptfria varor samt övriga apoteksvaror på apotek

Källa: Läkemedelsverket och Apoteket AB

År: 2009, 2011 – 2016, 2018 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: För scenario 2010 respektive scenario 2017 saknas data för apotek. 2011 års data har använts för scenario 2010. 2018 års data har använts för scenario 2017.

Paketinlämning

Postombud som gör det möjligt att lämna paket.

Källa: Post- och telestyrelsen.

År: 2016 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: Det kan finnas flera serviceställen som gör det möjligt att lämna paket, till exempel vissa paketautomater, men det saknas uppgifter om dem.

Paketuthämtning

Postombud, paketombud och paketautomater som gör det möjligt att hämta paket.

Källa: Post- och telestyrelsen.

År: 2016 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Drivmedel

Drivmedelsanläggningar där man kan tanka personbil med blöta drivmedel.

Källa: Publicerade uppgifter på de större aktörernas webbplatser och information inhämtad av regionerna. Sammanställs och bearbetas av Pipos team på Tillväxtverket.

År: 2009 – 2013, 2016 - 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: För scenario 2014 respektive scenario 2015 saknas data för drivmedel. 2013 års data har använts för scenario 2014. 2016 års data har använts för scenario 2015.

Kontantuttag

Platser för uttag av kontanter i svenska kronor. Här ingår uttagsautomater, uttag på bankkontor och uttag hos ombud.

Källa: Huvudmännen via Pipos tjänst Kontantanalys.

År: 2009 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: I reseanledningen tar man inte hänsyn till tjänsternas form (över disk, uttagsautomat med mera) vilket man gör i Serviceanalys.

För mer information: Pipos Kontantanalys Öppnas i nytt fönster.

Dagskasseinsättning

Platser för insättning av kontanter för företag och föreningar. Här ingår insättning på bankkontor, insättningsautomater, serviceboxar och insättning hos ombud.

Källa: Huvudmännen via Pipos tjänst Kontantanalys.

År: 2016 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: I reseanledningen tar man inte hänsyn till tjänsternas form (ombud, bankkontor med mera) vilket man gör i Serviceanalys.

För mer information: Pipos Kontantanalys Öppnas i nytt fönster.

Betalningsförmedling

Platser för betalning av räkningar. Här ingår betalning via bankkontor med kontanter, betalning via bankkontor med konto/kort samt betalning via ombud.

Källa: Huvudmännen via Pipos tjänst Kontantanalys.

År: 2016 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: I reseanledningen tar man inte hänsyn till tjänsternas form (ombud, bankkontor) vilket man gör i Serviceanalys.

För mer information: Pipos Kontantanalys Öppnas i nytt fönster.


Offentlig service

Polis närvaro

Polisstationer med utryckningsförmåga.

Källa: Polismyndigheten

År: 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Ett begränsat antal polisstationer har gallrats på grund av att deras geografiska läge är okänt.

För mer information: API över Polisstationer – Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisanmälan

Polisstationer där polisanmälan kan göras.

Källa: Polismyndigheten

År: 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Ett begränsat antal polisstationer har gallrats på grund av att deras geografiska läge är okänt.

För mer information: API över Polisstationer – Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Passansökan

Polisstationer som tillhandahåller pass och nationellt ID-kort till allmänheten.

Källa: Polismyndigheten

År: 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Ett begränsat antal polisstationer har gallrats på grund av att deras geografiska läge är okänt.

För mer information: API över Polisstationer – Polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänst utryckning

Här ingår brandstationer som samlas in av MSB inom ramen för central tillsyn.

Källa: Pipos, MSB

År: 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Alla inrapporterade stationer ingår i reseanledningen utan att särskilja på stationstyp vad gäller bemanning (heltid/deltid).

För mer information: Brandstationer - MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedling

Servicekontor tillhörande Statens Servicecenter som erbjuder vägledning och service till invånare och företagare från Arbetsförmedlingen.

Källa: Statens Servicecenter

År: 2020 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Myndigheten kan erbjuda service på flera lokala kontor som inte är Servicekontor. Dessa ingår inte i reseanledningen.

För mer information: Statens servicecenter - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan

Servicekontor tillhörande Statens Servicecenter som erbjuder vägledning och service till invånare och företagare från Försäkringskassan.

Källa: Statens Servicecenter

År: 2019 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Myndigheten kan erbjuda service på flera lokala kontor som inte är Servicekontor. Dessa ingår inte i reseanledningen.

För mer information: Statens servicecenter - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket

Servicekontor tillhörande Statens Servicecenter som erbjuder vägledning och service till invånare och företagare från Migrationsverket.

Källa: Statens Servicecenter

År: 2021 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Myndigheten kan erbjuda service på flera lokala kontor som inte är Servicekontor. Dessa ingår inte i reseanledningen.

För mer information: Statens servicecenter - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten

Servicekontor tillhörande Statens Servicecenter som erbjuder vägledning och service till invånare och företagare från Pensionsmyndigheten.

Källa: Statens Servicecenter

År: 2019 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Myndigheten kan erbjuda service på flera lokala kontor som inte är Servicekontor. Dessa ingår inte i reseanledningen.

För mer information: Statens servicecenter - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skatteverket

Servicekontor tillhörande Statens Servicecenter som erbjuder vägledning och service till invånare och företagare Skatteverket.

Källa: Statens Servicecenter

År: 2019 – 2022

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Myndigheten kan erbjuda service på flera lokala kontor som inte är Servicekontor. Dessa ingår inte i reseanledningen.

För mer information: Statens servicecenter - Statens servicecenter (statenssc.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sjukvård

Vårdcentral

Vårdcentral är oftast den vårdmottagning dit man söker vård vid sjukdom eller sjukvårdsrådgivning. Här ingår offentlig- och privatdrivna vårdcentraler.

Källa: HSA

År: 2022

Datakvalitet: Dålig

Uppdateringsfrekvens: Årligen

Övrigt: Data från HSA hämtas en gång per år och visar därmed en nulägesbild precis vid det tillfället. Hämtning av data sker sista december varje år. Alla vårdcentraler med passerat slutdatum eller med ej inträtt startdatum vid hämtningstillfället rensas bort.

För mer information: Katalogtjänst HSA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Apotek – receptbelagda läkemedel

Här ingår apotek som erbjuder möjligheten att hämta ut receptbelagda läkemedel direkt efter förskrivning.

Källa: Läkemedelsverket och Apoteket AB

År: 2009, 2011 – 2016, 2018 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: För scenario 2010 respektive scenario 2017 saknas data för apotek. 2011 års data har använts för scenario 2010. 2018 års data har använts för scenario 2017.

Apotek och apoteksombud – receptbelagda läkemedel

Här ingår apotek samt apoteksombud som gör det möjligt att hämta receptbelagda läkemedel efter 48 timmar från förskrivning.

Källa: Läkemedelsverket och Apoteket AB

År: 2009, 2011 – 2016, 2018 – 2022

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Datakvalitet: God

Övrigt: För scenario 2010 respektive scenario 2017 saknas data för apotek. 2011 års data har använts för scenario 2010. 2018 års data har använts för scenario 2017.


Utbildning

Förskola

Förskolor med branschkod SNI 85100, förskoleutbildning.

Källa: SCB

År: 2023

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Förskolor kommer från SCB:s företagsregister. För att ta fram förskolor används branschkoden SNI 85100. Geografisk information är belägenhetsadress på arbetsställe.

För mer information: Öppna geodata för förskolor (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lågstadie

Kommunala och enskilda skolor som erbjuder lågstadieverksamhet.

Källa: Tillväxtverket

År: 2009 – 2023

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Insamling av Pipos data kommer från Skolverket.

Mellanstadie

Kommunala och enskilda skolor som erbjuder mellanstadieverksamhet.

Källa: Tillväxtverket

År: 2009 – 2023

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Insamling av Pipos data kommer från Skolverket.

Högstadie

Kommunala och enskilda skolor som erbjuder högstadieverksamhet.

Källa: Tillväxtverket

År: 2009 – 2023

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: Årlig uppdatering

Övrigt: Insamling av Pipos data kommer från Skolverket.

Gymnasieskola - högskoleförberedande

Enskilda och kommunala gymnasieskolor som erbjuder studier inom högskoleförberedande gymnasieprogram.

Källa: Skolverket

År: 2021

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Följande program ingår i reseanledningen: Naturvetenskapsprogrammet (NA), Teknikprogrammet (TE), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska Programmet (ES), Humanistiska programmet (HU), International Baccalaureate Diploma (IB) (Internationellt program).

Bortfall av 10 gymnasieskolor på grund av att de saknade koordinater.

För mer information: Skolverket - Skolregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskola - yrkesprogram

Enskilda och kommunala gymnasieskolor som erbjuder studier inom yrkesprogram.

Källa: Skolverket

År: 2021

Datakvalitet: God

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Följande program ingår i reseanledningen: Hantverksprogrammet (HV), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), Försäljnings- och serviceprogrammet (FS), Hotell- och turismprogrammet (HT), Fordons- och transportprogrammet (FT), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Industritekniska programmet (IN), El- och energiprogrammet (EE), VVS- och fastighetsprogrammet (VF), Barn- och fritidsprogrammet (BF), Vård- och omsorgsprogrammet (VO), Naturbruksprogrammet (NB). Här ingår även specialutbildningar: Sjöfartsutbildningen (SX), Flygteknikutbildningen (FX), Marinteknikutbildningen (MX), Tågteknikutbildningen (TX), Yrkesdansarutbildningen (YX) samt utbildningen Samiska näringar.

Bortfall av 10 gymnasieskolor på grund av de saknade koordinater. Från hösten 2023 erbjuder alla yrkesprogram möjligheten att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet.

För mer information: Skolverket - Skolregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Universitet eller högskola

Universitet eller högskolor.

Källa: Universitet- och högskolerådet

År: 2020

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Folkhögskola

Folkhögskolor

Källa: Tillväxtverket

År: 2021

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Kartläggning gjord av Tillväxtverket

Komvux - grundläggande nivå

Skolenheter som erbjuder Komvux (kommunal vuxenutbildning) på grundläggande nivå.

Källa: Skolverket

År: 2021

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Bortfall av 4 skolenheter som saknar koordinater.

För mer information: Skolverket - Skolregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvux – gymnasial nivå

Skolenheter som erbjuder Komvux (kommunal vuxenutbildning) på gymnasial nivå.

Källa: Skolverket

År: 2021

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Bortfall av 4 skolenheter som saknar koordinater.

För mer information: Skolverket - Skolregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komvux – SFI

Skolenheter som erbjuder kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI).

Källa: Skolverket

År: 2021

Datakvalitet: Ok

Uppdateringsfrekvens: -

Övrigt: Bortfall av 4 skolenheter som saknar koordinater.

För mer information: Skolverket - Skolregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.