Uppdatering av drivmedelsstationer

Serviceanalys är nu uppdaterad med nya uppgifter om drivmedelsstationer i landet. Detta har gjorts i samband med en större genomgång med hjälp av regionerna. Vi har också valt att förändra lite gällande de olika former som finns för drivmedelsstationerna.

Under hösten och vintern 2021 har Tillväxtverket och regionerna gjort en omfattande kvalitetskontroll av drivmedelsstationer i landet. Ett av syftena var att få en bättre bild av stationerna då regeringen i BP22 har förslagit om ett stöd för 2022-2023 till mindre drivmedelsstationer i serviceglesa områden som är i behov av ekonomiskt stöd. Det andra syftet har varit att i samma veva uppdatera drivmedelsstationerna i vår Pipos-tjänst Serviceanalys.

Det har varit mycket arbete med drivmedelsstationerna då det är en svår servicetyp att kartlägga ordentligt. Men årets genomgång blir en bra utgångspunkt för framtida förbättringar. Även om den stora uppdateringen nu är gjord kommer kvalitetsarbetet att fortsätta vidare. Med detta menas att vi kommer lägga lite extra fokus på att fortsätta undersöka enskilda mackar som vi inte har alla uppgifter om.

Bra att känna till om 2021 års drivmedelsstationer i Serviceanalys

  • I dialogen med regionerna har vi fått uppgifter om att ett antal stationer i vårt servicenät inte kan anses vara tillgängliga för personbil. De är snarare riktade mot båttrafik eller tyngre fordon.
    I årets stora uppdatering av drivmedel i Serviceanalys har vi ändå valt att fortsatt ta med samtliga drivmedelsstationer. Detta för att vi längre fram planerar att utveckla Serviceanalys vidare, så att du eventuellt kan göra tillgänglighetsananalyser baserade på egna urval av serviceplatser. Exempelvis välja att låta Serviceanalys göra beräkningen på stationer av en viss typ, bolagstillhörighet eller liknande. Innan dessa större funktionalitetsförändringar beslutas och genomförs gör vi inga ändringar i datat, då det kan påverka utvecklingen längre fram.

  • Vi har gjort om serviceformerna för drivmedel. Tidigare speglade formerna de olika bränsletyperna som funnits att tanka på varje station. Det är dock väldigt svårt att hitta tillförlitlig information om det här i någon större skala. Vi vill inte visa upp uppgifter som riskerar att vara mycket bristfälliga och därför har vi ersatt bränsletyperna med vilken typ av fordon stationerna är till för istället. Det betyder att du kan sortera på formerna mellan stationer som är tillgängliga för personbil, stationer som bara är för båttrafik samt stationer som bara är för arbetsfordon eller inhägnade. Det här kan du göra under Statistik. Det är en bit på vägen mot en bätte tydlighet gällande drivmedelsstationerna i Pipos.

Vi uppdaterar enskilda drivmedelsstationer, och de andra servicetyperna, löpande om vi får kännedom om förändringar. Här kan du läsa mer om våra servicetyper och när de senast genomgick större uppdateringar.