Fix av upptagningsområden i Serviceanalys

Vi har förbättrat visualiseringen av upptagningsområden i Serviceanalys. Förbättringen gäller både hur upptagningsområdena visas samt hur det fungerar med utskrifter.

Du har kanske märkt att upptagningsområdet som syns när du klickar på en serviceplats i kartan i Serviceanalys ser lite annorlunda ut nu. Tidigare har upptagningsområdet förstorats kraftigt och klumpats ihop när du zoomat ut vilket har gett ett något felaktigt intryck av hur stort upptagningsområdet faktiskt är. Numera förstoras inte området när du zoomar ut utan ligger som fasta lila former i kartan. Detta för att det ska ge en korrekt bild av områdets storlek. Upptagningsområden syns därför som bäst när du är mer inzoomad i kartan. Det är ju också som inzoomad som du har bäst användning av upptagningsområden eftersom det handlar om att titta närmare på en specifik serviceplats, till exempel en butik eller drivmedelsstation.

Nu kommer upptagningsområden också med när du sparar ner en bild från kartan

I samband med ovanstående arbete har vi även fixat en tidigare bugg där du inte fick med upptagningsområden om du ville spara/skriva ut en bild från kartan. Om du nu tar fram ett upptagningsområde och sedan klickar på 'Ladda ner bild' ovanför kartfönstret kan du spara ner en bild där upptagningsområdet är med. 'Ladda ner bild'-funktionen i sig är också ny då det är en vidareutveckling på tidigare utskriftsfunktionalitet. Det kan du läsa mer om i en tidigare nyhetsartikel.