Höstens utvecklingsarbete resulterar snart i en ny version av Regionalanalys

Efter en intensiv höst kan vi snart äntligen släppa en ny version av Regionalanalys. Den kommer då att ersätta Regionalanalys som ligger ute idag.

Den nuvarande versionen av Regionalanalys, som funnits för intresserade att testa under det senaste året, kommer under början av nästa år att ersättas med en ny förbättrad version. Vi har under hösten arbetat intensivt med att färdigställa funktionalitet och beräkningar, ta fram tydligare information kring data och metoder och ge gränssnittet ett rejält lyft.

Till skillnad mot den nuvarande versionen som ligger ute, som ska nyttjas med försiktighet på grund av att metoder, data och beskrivningar inte varit färdigställda, så hoppas vi att den kommande versionen på ett bättre sätt ska kunna användas i analyser direkt kopplade till ditt arbete.

När den nya versionen släpps kommer den att ersätta den gamla.

När släpps nya Regionalanalys?

Release av nya Regionalanalys är planerad att ske omkring månadsskiftet januari/februari 2024. Exakt när är ännu inte helt satt men vi kommer återkomma med ett tydligare datum, så är du intresserad råder vi dig att hålla utkik på pipos.se.

Hur kommer man få behörighet till den nya versionen?

Under den utvecklingsperiod vi haft för Regionalanalys nu i höst valde vi att stänga av nya ansökningar till Regionalanalys och åter öppna för ansökningar senare när vi släpper den nya versionen. Det innebär alltså att du som vill bli användare kommer kunna ansöka i samband med releasen någon kring månadsskiftet januari/februari 2024.

OBS! Du som redan idag är användare i den nuvarande versionen kommer inte behöva ansöka på nytt till den nya versionen. Du kommer automatiskt slussas över till den nya när den släpps.