Det här jobbar vi med i sprint 5 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 5 - 2022. Sprinten pågår under perioden 4 april- 22 april.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 5 - 2022

Färdigställa en grunddesign för nya Serviceanalys

Vi har under de senaste veckorna arbetat med behov från våra användare för att se vad vi kan ta med oss inför en planerad ny version av Serviceanalys. Den här sprinten smalnar vi av oss och väljer vilka ideér vi ska gå vidare med. Vi kommer sedan sätta ihop dessa i en grunddesign. Det ska sedan leda till en prototyp för nya Serviceanalys.

Uppdatera vägnät och befolkning i Serviceanalys och Kontantanalys

I denna sprint är planen att uppdatera vägnät och befolkning i Pipos. Det nya datat kommer finnas i Serviceanalys för dig som är användare där, samt i Kontantanalys där Post- och Telestyrelsen gör sina tillgänglighetsberäkningar. En nyhet kommer att publiceras på webbplatsen om uppdateringen.

Uppdatera posttjänster i Serviceanalys

Under förra sprinten arbetade vi med matchning och kvalitetskontroller av Posttjänster, som vi hämtat in nya data för. Arbetet har flytit på men tagit en del tid och ingen uppdatering i Serviceanalys gjordes, men under denna sprint planerar vi att slutföra arbetet och du som användare kommer snart kunna se ett uppdaterat servicenät för posttjänsterna.

Ta fram underlag från Pipos till olika nationella tillgänglighetsmått

Tillväxtverket har i uppdrag från Näringsdepartementet att årligen ta fram nationella mått på tillgänglighet, så kallade indikatorer, till budgetpropositionen Länk till annan webbplats. samt till framställningen av BRP+ Länk till annan webbplats.. Under sprinten planerar vi att få till en samlad leverans av underlag, framtagna med hjälp av Serviceanalys, för de indikatorer som rör tillgänglighet till service.

Få till ett beslut om Regionalanalys framtid

En projektplan för Regionalanalys är nu gjord. Det som händer nu är att ett beslut på högre nivå ska tas gällande om projektet ska gå vidare till utvecklas till en ny Pipos-tjänst. Om så blir fallet kommer utvecklingsarbetet dra igång framöver.