Uppdatering av befolkning och vägnät

Nu har vi uppdaterat Pipos med den senaste befolkningen och vägnätet. Detta görs varje år för att våra tillgänglighetsberäkningar ska göras på så aktuella data som möjligt.

Befolkning

Data om befolkningen har hämtats från Statistiska Centralbyrån och handlar om alla folkbokförda i Sverige per den 31 dec 2021. Befolkningsdatat används i Pipos för att beräkna alla folkbokfördas tillgänglighet till service.

Vägnät

Vägnätet för 2022 har hämtats från Trafikverket och bearbetats av Tillväxtverket inför själva uppdateringen i Pipos. Vägnätet används för att göra tillgänglighetsberäkninger genom att mäta avstånd via vägnätet mellan olika företeelser, såsom befolkning och serviceställen. Du kan se hur vägnätet ser ut i kartan i Serviceanalys genom att slå på lagret Vägnät under stödlagren till vänster om kartan.

Är du intresserad av att fördjupa dig kan du läsa om hur bearbetningen av vägnätet går till här. På samma sida kan du även gratis ladda ner det senaste vägnätet vi använder.

Vad innebär uppdateringen för analyserna?

När befolkning och vägnät uppdateras innebär det att avstånden (tillgängligheten) till service kan förändras något. Det kan bero på att befolkningen kan ha rört på sig och vägnätet (som avstånden mäts via) ändrats en del. Därför kan det vara bra för dig som arbetar i Serviceanalys att ha lite koll på när dessa data senast uppdaterades, speciellt om du jobbar mycket med jämförelser över år. Det blir dock inga gigantiska skillnader.

Befolkningen och vägnätet uppdateras även i Kontantanalys. Det är dock bara synligt i gränssnittet för användargruppen från Post - och telestyrelsen, som arbetar med tillsyn av inlämnade uppgifter.