Uppdatering av befolkning och vägnät

Imorgon den 12 april kommer Pipos vara uppdaterat med den senaste befolkningen och vägnätet. Detta görs varje år ungefär den här tiden för att våra tillgänglighetsberäkningar ska göras på så aktuella data som möjligt.

Befolkning

Data om befolkningen har hämtats från Statistiska Centralbyrån och handlar om alla folkbokförda i Sverige per den 31 dec 2022. Befolkningsdatat används i Pipos för att beräkna folkbokfördas tillgänglighet till service och annat.

Vägnät

Vägnätet för 2023 har hämtats från Trafikverket och bearbetats av Tillväxtverket inför själva uppdateringen i Pipos. Vägnätet används för att göra tillgänglighetsberäkninger genom att mäta avstånd via vägnätet mellan olika företeelser, såsom befolkning och serviceställen. Du kan se hur vägnätet ser ut i kartan i Serviceanalys genom att slå på lagret Vägnät under stödlagren till vänster om kartan.

Vad innebär uppdateringen för dina analyser?

När befolkning och vägnät uppdateras innebär det att avstånden (tillgängligheten) till service kan förändras något. Det kan bero på att befolkningen kan ha rört på sig och vägnätet kanske ändrats lite. Därför kan det vara bra för dig som arbetar i Serviceanalys att ha lite koll på när dessa data senast uppdaterades, speciellt om du jobbar mycket med jämförelser över år. Det blir dock inga gigantiska skillnader. I Regionalanalys uppdateras i nuläget inte befolkning och vägnät, då det senaste året som finns i den nuvarande versionen är 2020.

Befolkningen och vägnätet uppdateras även i Kontantanalys. Det påverkar bara användargruppen från Post - och telestyrelsen, som arbetar med tillsyn av inlämnade uppgifter.