Viktigt gällande drivmedelsstationer i Serviceanalys

Servicetypen Drivmedel döps om till Drivmedel Personbil och mackar som visat sig bara vara till för arbetsfordon och båtar visas inte längre i varken karta eller tillgänglighetsberäkningar. De kommer dock finnas kvar i databasen som speciell behörighet för den som önskar.

Som vi tidigare meddelat har vi i samband med den nya förordningen kring stöd för korrosionsskydd gjort en stor inventering av alla drivmedelsstationer i Sverige. Vi delade då samtidigt upp dessa i de nya formerna personbil, arbetsfordon och båtmackar. Läs mer om vad vi gjorde här.

Vi har nu kommit fram till att det mest riktiga, både för användare som handlägger stöd till korrosionsskydd samt övriga användare, är att våra analyser i Serviceanalys först och främst speglar tillgängligheten till de mackar som erbjuder tankmöjligheter för privata personbilar. Vi har därför beslutat att inte längre visa de mackar som vi nu fått reda på endast är för arbetsfordon eller båtar.

Det här innebär att alla användare från och med idag genomgående kommer att se servicetypen Drivmedel Personbil i lager och statistik. Alla tillgänglighetsberäkningar som görs i Serviceanalys kommer då också endast att baseras på dessa personbilsmackar.

Om du som användare har ett speciellt intresse av att även fortsättningsvis se och göra tillgänglighetsanalyser där även mackar för arbetsfordon och båtar finns med ber vi dig kontakta oss. Då kan vi i så fall lägga till denna möjlighet som ett extra servicetyp till din användare i Serviceanalys.

Vi hoppas att vi med detta underlättar för dig att ta fram mer relevanta underlag vad gäller tillgänglighet till drivmedelsstationer.