Grundläggande betaltjänster uppdaterade

Nu har vi fått in aktuella uppgifter gällande grundläggande betaltjänster och Serviceanalys har uppdaterats.

Under början av september har det pågått en inlämningsperiod i Kontantanalys där företag och kreditinstitut, som är uppgiftsskyldiga enligt betaltjänstlagen, har uppdaterat uppgifter om sina kontantuttag och dagskassetjänster. Uppgifterna som rapporterats in gäller för hur läget såg ut 1 september 2023. När Kontantanalys uppdateras med dessa uppgifter sker även en automatisk uppdatering i Serviceanalys, där servicen visas i karta och statistik. Nu är inlämningen av serviceplatserna klar och en geografisk kvalitetskontroll har gjorts. Det innebär att det nu går bra att göra aktuella analyser för de grundläggande betaltjänsterna.

Servicetypen Betalningsförmedling ingår inte i uppgiftsskyldigheten men uppmaningar har gått ut till företagen och kreditinstituten om att även rapportera in gällande även denna servicetyp.

Efter att vi fått in data om de grundläggande betaltjänsterna har vi även uppdaterat gällande vilka tjänster som är statligt finansierade.

Arbetsställen och sysselsatta

I samband med ovanstående uppdateringar har vi även uppdaterat arbetsställen och sysselsatta med senaste data. Notera att det som vanligt finns en fördröjning på dessa uppgifter så uppgifterna gäller för 2021.

I arbetsställen ingår även så kallade kontantintensiva arbetsställen. Dessa består av ett urval arbetsställen som antas ha mer kontanthantering än andra.