Grundläggande betaltjänster uppdaterade i Serviceanalys

Kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling, som tillsammans utgör de grundläggande betaltjänsterna, är nu uppdaterade per den 1 mars 2023.

Efter några veckors inlämningsperiod och kvalitetskontroller har kreditinstitut och företag nu lämnat in uppgifter om sina kontanttjänster i Kontantanalys, och vi har därmed fått uppdaterat data om dessa även i Serviceanalys. Till skillnad mot kontantuttag och dagskasseinsättning finns inget krav på huvudmännen att lämna uppgifter om betalningsförmedling, men de uppmanas alltid att uppdatera även denna servicetyp i samband med övriga. Vi har extra koll på betalningsförmedling och försöker se till att vi har korrekta uppgifter där. Om du vill läsa mer om uppgiftsskyldigheten kan du göra det på Kontantanalys sida.

Samtliga uppgifter om kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling som nu finns i Serviceanalys gäller per den 1 mars 2023.

Läs mer om servicetyperna i Serviceanalys här.