Det här jobbar vi med i sprint 5 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 5 - 2023. Sprinten pågår under perioden 3 april- 21 april.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 5 - 2023

Deltaga på Kartdagarna och utföra användartester av nya Serviceanalys

Den 18-20 april deltar vi på Kartdagarna i Helsingborg och kommer där också hålla en kort presentation av Pipos. I samband med resan dit kommer Erik från Pipos-teamet att visa och testa det vi tagit fram hittils kring nya Serviceanalys med några användare.

Spara instans av inlämnade uppgifter i Kontantanalys

Inlämningsperioden av uppgifter om kontanttjänster i Kontantanalys är nu avslutad och kvalitetskontrollerad, vilket innebär att det återstår att spara undan en instans av uppgifterna och lämna över till Post- och Telestyrelsen (PTS) för vidare granskning. Därefter stöttar vi PTS vid behov.

Arbeta med olika data samt designa klart rapportfunktioner som ska finnas i nya Serviceanalys 

Det är mycket data som ska in i nya Serviceanalys. Både befolkning, arbetsställen men också andra data såsom tillfällig befolkning och andra typer av liknande data. Under sprinten jobbar vi med prioriteringen av dessa och ser till att databaserna ställs i ordning. Målet är också att sätta designen av rapporter som ska finnas på plats så att det kan implementeras och testas under kommande sprint.

Uppdatera Pipos med nytt vägnät och ny befolkning

Ett fokus under sprinten har varit att få klart uppdatering av vägnät och befolkning och det är nu utfört. Läs mer om det här.