Det här jobbar vi med i sprint 7 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 7 - 2021. Sprinten pågår under perioden 17 maj - 4 juni.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 7 - 2021

Samarbeta med PTS för fortsatt utveckling av Kontantanalys

Arbetet med hur Kontantanalys ska utvecklas fortsätter tillsammans med Post- och telestyrelsen, PTS. PTS är den myndighet som begär in uppgifter till Kontantanalys och som beslutar om vad som ska hämtas in. Vi för därför nära dialog med dem ifall de anser att något bör ändras gällande funktionalitet och/eller information i Kontantanalys inför nästa inlämningsperiod.

Fortsätta arbeta för bättre dialog med användare

Vi tittar på olika strategier för kommunikation och för att kunna involvera dig som användare på ett bättre sätt i vårt utvecklingsarbete. I första hand handlar det om användare I Servicenanalys och hur vi kan nå ut bättre. Vi arbetar just nu med planer på användarsamtal gällande upplevelsen av tjänsten och tankar framåt.

Arbeta med underhåll och uppgraderingar av system

Vi kommer att arbeta mycket med underhåll och uppgradering av våra system under denna sprint. Detta för att ligga i fas med utvecklingen så att Pipos tjänster kan fortsätta flyta på så bra som möjligt för dig som användare.

Fortsätta diskutera och testa utvecklingsideér internt

Vi fortsätter titta på och testa vilka tekniska möjligheter som finns för att kunna implementera olika ideér som vuxit fram internt under våren gällande Serviceanalys och Pipos fortsatta utveckling. Fokus ligger på att kunna göra djupare analyser av data. Eftersom det ännu är i ett tidigt stadie finns det inte mycket mer att berätta, men beroende på de beslut som fattas längre fram kommer vi att informera och involvera dig som användare mer.

Förbättra möjligheterna att testa funktionalitet i olika testmiljöer

Pipos utvecklas hela tiden både med funktionalitet i Serviceanalys och Kontantanalys samt med olika idéer för framtiden. Vi har under senaste året gått från en till tre utvecklare och ser behov av att öka antalet testmiljöer för att våra olika arbeten ska flyta på så bra som möjligt parallellt. Utökade testmiljöer är något vi planerar att fixa under denna sprint.