Mindre förbättringar i Serviceanalys gränssnitt

Serviceanalys, och även Kontantanalys, har nu uppgraderats. Du som användare märker inte direkt av detta då det är sådant som sker i bakgrunden, men vi har passat på att göra några mindre förbättringar i gränssnittet i samband med detta.

Sökfunktionen har flyttats upp till vänster ovanför kartbilden. Istället för enbart en ikon visas det nu också som ett riktigt sökfält. Detta för att det ska vara enklare att hitta och navigera till. Vi har även gett sökfunktionen ett enhetligt utseende i både Visualisera- och Analysera-fliken.

Du kan också nu se vem som är huvudman för en service när du klickar på en serviceplats i kartan. I inforutan som dyker upp med information om platsen syns huvudmannen nu till höger om servicetypen.

Ännu en mindre korrigering som är bra att känna till är att ordet 'Dagbefolkning' har ändrats till 'Sysselsatta' för att tydligare beskriva vad som avses. Sysselsatta beskriver antal personer som arbetar inom ett område.