Det här jobbar vi med i sprint 14 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 14 - 2021. Sprinten pågår under perioden 22 november - 10 december. Därefter tar vi en paus från sprintplanering till efter julledigheten. Vi kommer dock fortsätta jobba med olika mindre arbetsuppgifter efter 10 december och fram till jul.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 14 - 2021

Arbeta fram ett flertal exempel på funktioner till Regionalanalys prototyp

Mycket fokus fortsätter ligga på Regionalanalys och arbetet med en prototyp. I denna sprint jobbar vi med att ta fram ett antal exempel på funktioner som vi sedan ska kunna testa vidare. Det handlar om exempel på hur jämförelser mellan geografiska områden skulle kunna göras, hur olika beräkningsvärden ska kunna presenteras och visualiseras på ett för användaren tydligt sätt, samt exempel på hur man eventuellt skulle kunna jämföra olika scenarier.

Göra en testuppdatering av paketboxar och apoteksvaror

I förra sprinten började vi titta på paketboxar som vi inte haft med tidigare i Serviceanalys. Vi har nu hämtat in information om dessa och utfört en matchning mot vår egen databas.

Vi arbetar samtidigt med apotek och apoteksombud för att så snart som möjligt kunna uppdatera Serviceanalys med 2021 års data.

Både paketboxarna och apoteken/ombuden ska kontrolleras i en testmiljö innan vi uppdaterar Serviceanalys skarpt. Vi kommer därmed arbeta med testning och kvalitetskontroller i denna sprint.

Fortsätta arbetet med drivmedelsstationer

Arbetet med inhämtning och kvalitetskontroll av drivmedelsstationer fortsätter och som vi tagit upp i tidigare sprintbeskrivningar så är det ett omfattande arbete med många inblandade. Vi tar löpande in information från regionerna och när vi bedömmer att kvaliteten är bra nog kommer vi uppdatera Serviceanalys.

Planera för vidare design av Kontantanalys

I denna sprint tar vi återigen tag i designen av Kontantanalys. I samarbete med Post-och telestyrelsen, PTS, planerar vi för hur inlämningsfunktionaliteten i applikationen eventuellt kan förbättras vidare. Vi kommer diskutera utvecklingen utifrån PTS önskemål samt användarnas kommentarer. Eventuella förändringar kommer sedan implementeras praktiskt under början av 2022, inför nästa inlämningsperiod.