Det här jobbar vi med i sprint 2 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 2 - 2024. Sprinten pågår under perioden 29 januari - 16 februari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 2 - 2024

Släppa ny version av Regionalanalys och informera kring det

Under denna sprint planeras release av nya Regionalanalys. I samband med det drar vi igång en del träffar, både fysiskt och digitalt, där vi berättar mer om Regionalanalys. Först ut är workshop och deltagande i Reglab samt en digital informationsträff. Läs mer här.

Designa inför vidareutveckling av Serviceanalys

Vi kommer att arbeta med design inför den fortsatta utvecklingen av Serviceanalys. Då syftet är att så småningom avveckla den gamla versionen har vi börjat prioritera vilka fokusområden vi ska ha, och ett av de vi ska börja med handlar om statistik och tabeller - något som vi ännu inte har i den nya versionen.

Planera in nya användartester/dialoger

Då vi går in i ny designperiod skulle vi vilja prata med användare i Serviceanalys om några av de delar vi skulle vilja vidareutveckla. Vi har inte planerat in samtal ännu men ska titta på det under denna sprint. Du som är användare och vill bidra med åsikter och förbättringsförslag är också alltid välkommen att själv höra av dig till oss.