Det här jobbar vi med i sprint 12 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 12 - 2022. Sprinten pågår under perioden 10 oktober- 28 oktober.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 12 - 2022

Dra igång arbetet med att ta fram Regionalanalys

Vi kommer nu ha väldigt mycket fokus på Regionalanalys då vi ska arbeta fram en betaversion av den nya tjänsten. I denna sprint ska vi försöka gå från idé till ny funktionalitet som vi sedan kommer arbeta vidare från och vi kommer också att se till att beräkningsmodellen som ska användas i Regionalanalys blir klar.

Planera för insamling av servicedata

Två större insamlingar av servicedata till Serviceanalys är på gång. Det handlar om drivmedelsstationer och apotek/apoteksombud som ska uppdateras. Vi sätter planen för det under denna sprint.

Spara undan instans av inlämnade uppgifter i Kontantanalys för vidare analys hos Post- och telestyrelsen

Då den senaste inlämningen av uppgifter om kontanttjänster i Kontantanalys nu är klar och kvalitetsgranskad är det dags för Post-och telestyrelsen att sätta igång med höstens granskning. Vi kommer därför att spara undan en så kallad instans av inlämnade uppgifter som Post- och telestyrelsen kan arbeta med i lugn och ro, samtidigt som vi öppnar upp Kontantanalys för fortsatt frivillig redigering av kontanttjänsterna.

Utföra fler användartester

Vi kommer att kontakta personer ur den grupp Serviceanalys-användare som jobbar med grundläggande betaltjänster för att diskutera lite kring prototypen för nya Serviceanalys. Vi kommer även att fysiskt träffa representanter för både kommuner och regioner för att samtala och få input i vårt framtida utvecklingsarbete.

Färdigställa flytten till nya driftleverantören

Efter mycket jobb med förberedelser är vi snart i mål med Tillväxtverkets flytt till den nya driftleverantören Iver. Under denna sprint kommer Pipos att flyttas och därmed färdigställs allt arbete rörande flytten för vår del.