Ny version av Serviceanalys vecka 39

En ny version av Serviceanalys, med  bland annat uppdaterade data kring grundläggande betaltjänster, blir tillgänglig för alla användare under vecka 39.

Med anledning av den nya förordningen om kreditinstitutens skyldighet att tillhandahålla kontanter har några justeringar gjorts i de benämningar och definitioner som tidigare använts för kontanttjänsterna i Serviceanalys. Bland annat byter den tidigare servicetypen Dagskassehantering namn till Dagskasseinsättning. 

Vill du veta mera om de nya benämningarna och definitionerna, så kan du redan nu gå in och läsa om definitioner i instruktionsmanualen för uppgiftslämnarna Länk till annan webbplats. som gjorts tillgänglig för dem inför den kommande insamlingen av uppgifter om grundläggande betaltjänster.

Närmare beskrivning av övriga nyheter i Serviceanalys kommer att publiceras via pipos.se Länk till annan webbplats. i samband med releasen i september.