Kontantanalys­användare kan nyttja Serviceanalys

6 oktober 2021 fick du som är Ansvarig och/eller Handläggare i Kontantanalys tillgång till Pipos andra tjänst Serviceanalys. Där har du fått behörighet att se och göra egna analyser av kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling.

Porträttbild på en man.

Erik Fransson

Det är frivilligt att använda Serviceanalys. Men du kan använda tjänsten som stöttning om du vill få en bild av tillgängligheten till ovanstående servicetyper i landet.

- Uppgifter om kontantuttag, dagskasseinsättning och betalningsförmedling hämtas löpande in till Serviceanalys från det som lämnas in i Kontantanalys. Om en användare gör en egen ändring i Kontantanalys slår det omedelbart igenom i Serviceanalys karta och statistik. Det går alltså att direkt gå in i Serviceanalys och se de senaste ändringarna du har genomfört, säger Erik Fransson, produktansvarig för Serviceanalys.

- Du kan titta på servicen på flera olika sätt i Serviceanalys, fortsätter han. Till exempel kan du i kartan se samtliga serviceplatser som punkter, eller slå på tematiska lager som visar vart det är god respektive sämre tillgång till de olika servicetyperna. Just de tematiska lagren uppdateras dock lite långsammare än punkterna, det sker under natten efter att en ändring av serviceplats är gjord. I fliken Analysera kan du testa att se vad som händer med tillgängligheten om du tar bort, lägger till eller flyttar serviceplatser.

Få en bättre bild av hur kraven uppfylls

Det finns sätt att med hjälp av Serviceanalys få en ungefärlig bild av hur väl kraven i betaltjänstlagen Länk till annan webbplats. uppfylls:

  1. Gå in på Inställningar och sätt tillgänglighetsintervallerna till 0 - 25 km eller längre.
  2. Klicka på Områdesprofil och välj att rita ut en cirkel eller polygon. Rita ut figuren i kartan så den täcker hela Sverige. Då kommer bland annat ett litet fönster upp som heter 'Rapport för cirkel/polygon' där du kan välja bland cirkeldiagram i en rullista. Väljer du till exempel 'Tillgänglighet Kontantuttag' får du upp ett cirkeldiagram som visar hur många personer som har längre respektive kortare än 25 kilometer till närmaste kontantuttag.

Skillnader mellan serviceuppgifterna i

Kontantanalys respektive Serviceanays

  • I Serviceanalys visas inte serviceplatser som registrerats ha Tillträdeshinder.
  • Eftersom du på frivillig basis kan uppdatera serviceuppgifter i Kontantanalys löpande under året så innebär det också att Serviceanalys löpande uppdateras om du eller någon annan handläggare går in och gör ändringar. Den granskning som Post- och telestyrelsen gör av inlämnade uppgifter i Kontantanalys sparas dock undan per ett visst datum efter varje inlämningsperiod. Det innebär att de uppgifter Post- och telestyrelsen granskar är statiska medan det du själv ser i Kontantanalys och Serviceanalys är rörligt.
  • Till Serviceanalys hämtas bara uppgifter om serviceplatsernas geografiska placering, vilken typ och form av service som finns där samt vem som är huvudman. Uppgifter om öppettider, avgifter och så vidare hämtas inte.