Den fortsatta utvecklingen av Regionalanalys är nu igång

Från den 18 september och 9 veckor framåt arbetar vi med vidareutvecklingen av Regionalanalys.

Fokusområden för höstens utveckling av Regionalanalys:

  • Ta fram fler scenarioår för dig att studera.
  • Förbättra metoderna som beräknar resor med olika färdmedel.
  • Förbättra kvaliteten på data.
  • Vidareutveckla tillgänglighetsmåtten som används.
  • Förbättra användargränssnitten och funktionalitet.
  • Ta fram tydligare information om våra data, våra metoder och hur man använder Regionalanalys. Det innebär att till exempel att informationen om Regionalanalys här på pipos.se kommer att uppdateras ordentligt under denna period.

Mer information kommer såklart att komma längre fram när du som användare kommer att få ta del av det som utvecklats under hösten.

Inloggningen kan se lite annorlunda ut längre fram

Utöver detta kommer vi någon gång under denna period att gå över till en ny inloggningsmetod i Regionalanalys. Det kommer framför allt innebära att själva inloggningsrutan där du skriver dina inloggningsuppgifter snart kommer att se lite annorlunda ut. Det ska inte påverka dig som användare nämnvärt. Om det ändå blir någon större påverkan så kommer vi återkomma med mer information om det.

Att använda Regionalanalys under utveckling

Eftersom Regionalanalys ännu inte är klar utan under utveckling ska den fortsatt inte användas skarpt som till exempel beslutsunderlag. Den nuvarande versionen kan ge en övergripande information om geografiska områden, men då data och beräkningar både ska utökas och förbättras bör du invänta en färdig version av Regionalanalys innan du nyttjar den skarpt.