Beslut om fortsättning för Regionalanalys taget

Under 2021 och 2022 har ett projektarbete pågått gällande en ny potentiell tjänst på Piposplattformen - Regionalanalys. Nu är beslutet taget att projektet ska fortsätta vidare och bli en färdig tjänst. Arbetet fortsätter därmed framåt under hösten 2022.

Nu har vi fått ett formellt beslut om att Regionalanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska fortsätta utvecklas till en färdig tjänst.

Inför beslutet har en prototyp, en form av första utkast för tjänsten, arbetats fram. Prototypen innehåller en karta med grundläggande funktionalitet och har testats och utvärderats. Tillväxtverket och Trafikverket har tillsammans lett arbetet. Trafikverket har bidragit med behov, utformning och data och Tillväxtverket har byggt upp allting på Pipos-plattformen.
Det handlar totalt om ett trettiotal personer som varit mer eller mindre delaktiga i diskussioner och testning.

Bild på man som skriver på en whiteboardtavla.

Anders Dahlgren

Vad är egentligen tanken med Regionalanalys?

- Regionalanalys kommer, precis som Serviceanalys, att rikta sig till personer inom offentlig sektor. Därefter är möjligheterna många. Tanken är att alla som jobbar med någon form av samhällsplanering ska kunna ha nytta av tjänsten. Det kan handla om att få en överblick för till exempel översiktsplaner, infrastruktur- eller servicefrågor, vid planering av nyetableringar för bredband, ledningar, vägar och så vidare, säger Anders Dahlgren som är produktägare för Regionalanalys. 

Regionalanalys ska också vara lätt att ta fram på skärmen när man är i dialog med olika aktörer. Du ska kunna dyka ner i ett område i kartan, som det kanske finns planer för, och där se hur många bofasta som finns, hur turismen ser ut, vad det finns för typer av verksamheter, hur lätt man tar sig till och från området med olika transportmedel och så vidare. Användaren ska också kunna jämföra olika scenarier mellan flera år och få en bra bild av hur tillgänglighet till olika verksamheter ser och har sett ut.

Vad är då skillnaden mot Serviceanalys?

- Regionalanalys kommer vara betydligt bredare än Serviceanalys. Med fler typer av data som kan röra både service, fritidssysselsättning, sjukvård, utbildning, transportmöjligheter och så vidare. Serviceanalys kommer i sin tur att vara mer spetsig mot kommersiell service. I Serviceanalys kan man zooma in på exempelvis specifika butiker och mackar för att få fram detaljerad information. Regionalanalys blir inte lika detaljerad. Den tjänsten ger mer en överblick över olika områden med lite andra typer av skärningar, säger Anders.

Tidsplanen framåt och när du kan börja ta del av Regionalanalys

  • Under perioden 10 oktober - 9 december 2022 pågår den skarpa utvecklingen av Regionalanalys. Här kommer en större referensgrupp vara med i arbetet och se till att utvecklingen går åt rätt håll. Referensgruppen är ännu inte ihopsatt, men det går bra att kontakta Anders om du är intresserad eller har frågor.
  • Förhoppningen är att kunna öppna upp en betaversion av Regionalanalys för en större användargrupp kring årsskiftet 2022-2023.
  • Under första delen av 2023 (januari-februari-mars) är tanken att ha en utvärderingsperiod av betaversionen där vi kan planera inför vidareutvecklingen och budgetarbete som rör tjänsten.

Planeringen ovan är övergripande och kommer kunna anpassas efter vad som händer längs vägen. Du som är intresserad av att bli användare kan i första hand ha siktet inställt på betaversionen vid årsskiftet. Hör av dig till Anders om du vill ha mer information:

Anders Dahlgren
namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Titta gärna på filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där Anders berättar mer om prototypen.