Kontantuttag hos kassan på ICA har uppdaterats för tidigare år

Kontantuttag som kan göras via kassan hos ICA-butiker räknas sedan i våras med i de grundläggande betaltjänsterna och nu har dessa uppgifter även uppdaterats bakåt i tiden.

I våras gick vi ut med en nyhet om att tjänsten kontantuttag över disk hos ICA hade tagits in i Serviceanalys. Denna tjänst har tidigare inte räknats in som en del av de grundläggande betaltjänsterna. Under våren hade vi bara lagt på kontantuttag på de ICA-butiker som erbjöd tjänsten under aktuellt år. Nu har vi även gjort ett arbete där vi lagt på denna service på ICA även för tidigare år. Detta märks för dig när du tittar på Statistik och väljer 'Utveckling över tid' för kontantuttag. Staplarna som syns innehåller nu även ICA-butikerna. Denna tjänst definieras in under kontantuttagsformen 'Över disk hos ombud'.