Uppdaterade uppgifter om grundläggande betaltjänster

Inlämningen av uppgifter om kontantuttag och dagskasseinsättning är nu klar och Serviceanalys är uppdaterad med de nya uppgifterna. Uppgifter om betalningsförmedling har också lämnats vid samma tillfälle, dock frivilligt.

Servicetyperna Kontantuttag, Betalningsförmedling och Dagskasseinsättning är nu uppdaterade med data som gäller per den 1 september 2021. Uppdateringen har gjorts av huvudmännen själva i vår andra tjänst Kontantanalys Länk till annan webbplats.. Uppgifter som berör typ av service och dess geografiska placering hämtas sedan automatiskt därifrån till Serviceanalys.

Servicetypen Betalningsförmedling ingår inte i uppgiftsskyldigheten för huvudmännen, men precis som i tidigare inlämningar har uppmaningar gått ut om att även rapportera in eventuella uppgifter om denna servicetyp.
Du som användare är alltid välkommen att höra av dig om du upptäcker att något är fel eller saknas i serviceuppgifterna.