Dags att uppdatera och bekräfta uppgifter i Kontantanalys

Post och telestyrelsen (PTS) har gått ut med vilka datum som gäller inför nästa obligatoriska rapportering av uppgifter i Kontantanalys.

PTS gick nyligen ut med en begäran till de aktörer som är skyldiga att rapportera in uppgifter om sina kontanttjänster i Kontantanalys. Där framgick att nästa obligatoriska inlämning ska spegla läget per 1 mars 2021.

Två olika perioder för olika aktörer

Vissa aktörerna har mellan 22 februari - 5 mars 2021 på sig för att bekräfta uppgifterna. Andra ska göra det här 22 februari - 12 mars.

Den första kortare perioden gäller för alla företag som erbjuder kontanttjänster och därmed är skyldiga att rapportera in uppgifterna. Den andra, lite längre perioden, gäller för större aktörer som även omfattas av skyldigheten att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning. De här aktörerna behöver mer tid då de ska rapportera in lite fler uppgifter. Läs mer om PTS begäran Länk till annan webbplats..

PTS har även en sida med samlad information för de som ska rapportera in uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..