Det här jobbar vi med i sprint 6 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 6 - 2023. Sprinten pågår under perioden 24 april- 12 maj.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 6 - 2023

Designa simuleringsfunktion för nya Serviceanalys

I nuvarande Serviceanalys finns idag möjlighet att ta bort och lägga till service i kartan och analysera hur det påverkar (under fliken som heter Analysera). Denna typ av funktionalitet tar vi med oss in i nästa version av Serviceanalys men då i förbättrad form. Vi jobbar just nu med designen av hur det ska se ut.

Ta fram verktyg för att skapa olika områden i en karta och fylla på data för områdesrapporter

I nya Serviceanalys ska man kunna skapa områden i kartan som man sedan kan göra analyser av. Områdena ska kunna skapas på lite olika sätt och vi ska försöka sätta dessa på plats under sprinten. Vi arbetar också med vilken information man ska kunna få fram om ett område - något som vi planerar att förbättra rejält från hur det är i dagsläget.

Se över hur transporter i skärgården ska fungera på bästa sätt i våra analyser

Vi kommer att ta hjälp av länsstyrelsen i Stockholm för att undersöka hur vi kan förbättra förståelsen och presentationen av hur man transporterar sig i skärgårdsområden.

Fastställa hur vi går vidare för att förbättra användarhanteringen i Pipos

Arkitekturen för hur vi bygger upp vår användarhantering ska diskuteras och fastställas så vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för administrationen av användare i Pipos.

Kontinuerligt ta in data till Pipos

Vi köper/tar årligen in olika typer av data, såsom vägnät och befolkning (som hanterats i tidigare sprintar), arbetsställen, sysselsatta och så vidare. Även helt nya data tas in i och med all nyutveckling som sker inom Pipos. Sådana databeställningar är ett av våra fokus denna sprint.