Det här jobbar vi med i sprint 13 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 13 - 2021. Sprinten pågår under perioden 1 november - 19 november.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 13 - 2021

Genomföra en första demo av datapresentation i Regionalanalys

Under förra sprinten startade vi upp det praktiska arbetet i vårt nya projekt. Det har fått namnet Regionalanalys. Mycket fokus denna sprint kommer att ligga på den vidare utvecklingen i projektet. Vi ska bland annat hämta och ladda in ny data från SCB som vi behöver till projektet. Vi ska även få till en demo för hur vi kan presentera data i ett gränssnitt.

Regionalanalys har fått en egen sida under Våra utvecklingsprojekt. Gå gärna in och läs mer om projektet där.

Fortsätta arbeta med uppdatering av drivmedelsställen och paketboxar

Under sprinten fortsätter vi arbetet med att uppdatera drivmedelsstationer och se över post- och paketombud. Vi arbetade med det här i förra sprinten men arbetet har blivit lite försenat. Det beror på en omfattande kontroll av drivmedelsstationer som görs tillsammans med regionerna.
För att drivmedelsstationerna i vår databas ska ha bra kvalitet behöver regionerna gå igenom dem ganska grundligt - vilket såklart kan ta lite tid. Vi arbetar vidare men planen är att uppdatera drivmedelsstationerna i november månad.

Gällande posttjänster är vårt fokus på konceptet paketboxar, som blir allt större. Vi behöver uppdatera Serviceanalys med ett antal sådana som inte tidigare funnits med i databasen. Vi kommer titta på vart vi har saknade boxar och hur snabbt vi kan genomföra kompletteringen.

Genomföra gruppdiskussioner med användare

Vi kommer att hålla en gruppdiskussion med några användarrepresentanter från Serviceanalys. Där ska vi prata om vad som kommit fram i tidigare användardialoger och vad vi har på gång framåt.

Efter det ska en utvärdering göras om vad som dök upp i diskussionen men också hur vi ska lägga upp framtida dialog och kommunikation med dig som användare.