Det här jobbar vi med i sprint 9 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 9 - 2022. Sprinten pågår under perioden 27 juni- 26 augusti, med semesterveckor mitt i sprinten - därav den långa sprintperioden.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 9 - 2022

Denna sprint är uppdelad på grund av semester och vi kommer arbeta ca 2 veckor innan semesterperioden drar igång och därefter ta den sista sprintveckan efter semestrarna.

Genomföra användartester med Serviceanalys-användare

Under denna sprint finns fem användartester inplanerade. Där kommer vi prata med användare av Serviceanalys som bland annat kommer att få testa prototypen för nya Serviceanalys. Detta gör vi för att tidigt få in synpunkter från faktiska användare och se till att vi jobbar i rätt riktning. Resultaten av användartesterna kommer dokumenteras och tas med in i höstens vidareutveckling.

Se till att Kontantanalys är redo för höstens inlämning

Alla nya fixar som rör Kontantanalys ska vara redo för produktionssättning. Det blir inga större skillnader för dig som lämnar in uppgifter i Kontantanalys, men däremot är det en del fixar i bakgrunden och för oss admins.

Ta fram alternativ för front-end för Regionalanalys

Vi kommer se över vilka alternativa vägar som finns att gå gällande tekniken för Regionalanalys, vars utveckling kommer fortsätta under hösten. Det handlar om teknik för front-end, det vill säga det grafiska gränssnittet som du som användare kommer se när du arbetar i tjänsten.

Undersöka om det går att nyttja GDPR-godkända webbanalys-lösningar i Pipos

Som ett led i att utveckla så bra tjänster som möjligt för dig som användare vill vi se över möjligheten att få mer teknisk hjälp att analysera och mäta användarmönster i våra tjänster. Det kan handla om att se vilka steg som är vanligast att användare klickar sig fram i och kanske även se om det finns knappar och funktioner som sällan eller aldrig nyttjas. Det skulle vara en komplement till de användarintervjuer och användartester vi gjort och kommer göra framåt. Vi ska under denna sprint ta fram vad vi skulle vilja få ut av en sådan lösning och vilken kvantitativ information vi vill komplettera vår kunskap med. Fokus kommer i första hand ligga på Serviceanalys i och med den stora nyutveckling som pågår där.

Diskutera samarbetsformer med enheten Analys

Vi kommer ha en del fokus internt på Tillväxtverket för att se till att vi har en sammanhållet arbetssätt tillsammans med andra enheter, i första hand enheten Analys, som är viktiga intressenter för Pipos.

Fortsätta flytt av produktionsmiljöer

Precis som i tidigare sprintar fortsätter flytten av våra produktionsmiljöer till en ny dataleverantör. Vi kommer kontrollera löpande att allt fungerar som det ska. Nu ligger fokus på Serviceanalys miljö.