Det här jobbar vi med i sprint 1 - 2022

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 1 - 2022. Sprinten pågår under perioden 10 januari - 28 januari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 1 - 2022

Utveckla Kontantanalys gränssnitt

Den här sprintens huvudsakliga fokus ligger på Kontantanalys då en ny inlämningsperiod närmar sig. Vi kommer tillsammans med Post-och telestyrelsen, PTS, gå igenom och göra eventuella förändringar i gränssnittet.

Information för dig som ska lämna in uppgifter i Kontantanalys kommer att läggas ut på vår webbplats och kommuniceras av PTS.

Se över hur inloggning till Pipos system kan förbättras

Vi arbetar vidare med att titta på framtida förbättrade inloggningsalternativ för användarna i våra system. Målet är att i det här avseendet bli mer integrerade med Tillväxtverkets övriga system samt förenkla hanteringen av användarkonton och behörigheter.

Utveckla tillgänglighetsfunktionen i Serviceanalys

Serviceanalys funktionalitet ska utvecklas utifrån behov som kommer internt från Tillväxtverket. Vi hoppas även att på sikt kunna släppa förbättringen till externa användare. Den handlar om att utveckla verktyg i tjänsten som ska kunna användas för att filtrera mellan olika år och servicedata. Det här ska leda till mer flexibla typer av tillgänglighetsanalyser än vad som går idag.

Fortsätta kvalitetskontroller av drivmedelsstationer

Innan jul gjorde vi en större uppdatering av drivmedelsstationer. Vi gick ut med detta i en nyhetsartikel. Du kan läsa artikeln här. Framöver kommer vi fortsätta granska drivmedelsstationerna då vi fortfarande har en del ofullständiga uppgifter, samt se över de definitioner vi har idag och förtydliga dessa framåt.

Uppdatera adresser

Vi kommer beställa in en ny adressfil från Lantmäteriet och uppdatera detta i Pipos.