Det här jobbar vi med i sprint 8 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 8 - 2023. Sprinten pågår under perioden 7 juni - 22 juni.

Knyta ihop arbetet med den nya versionen av Serviceanalys inför sommaren

Det börjar närma sig sommaren och det är dags färdigställa så mycket som möjligt av den nya versionen av Serviceanalys som teamet arbetat med under året. Det som är kvar att göra under denna sprint är framför allt:

  • att se till att rätt data visas på rätt sätt utan väntetider
  • att färdigställa simuleringsfunktionen (som motsvarar dagens Analysera-flik)
  • se till att texter och infoknappar läggs in
  • planera informationsinsatser så att du som användare ska hänga med på vad som händer framåt. Håll utkik efter vårt nyhetsbrev som kommer skickas ut innan sommaren.

Arbeta med nya data till nuvarande Serviceanalys

Arbetsställen och sysselsatta är på gång framåt att uppdateras i Serviceanalys. Under denna sprint ska vi testa och göra kvalitetskontroller så att dessa data ser bra ut.

En annan datatyp som ska uppdateras är servicetypen Posttjänster. Detta är en servicetyp som uppdateras en gång årligen (med enskilda uppdateringar löpande under året). Dessa kommer att läggas ut i Serviceanalys och bli tillgängliga för dig som användare inom kort.

Utvärdera användarhanteringen i Pipos inför hösten

Vi är på gång med en förbättrad användarhantering för Pipos och vi ska nu titta på hur eventuell överföring av användarkonton kan göras på ett smidigt sätt och utvärdera vilken väg som är den bästa framåt. Mer information om hur det eventuellt kan påverka dig som användare kommer längre fram när en ny lösning finns redo.

Arbeta med databasen för nya typer av data

All nyutveckling som pågått och fortsätter pågå i Pipos olika tjänster har genererat mycket nya idéer och nya datatyper som vi ska möjliggöra för våra användare att nyttja framåt.
Vi har befolkningsdata gällande utbildningsnivåer, födda, döda och utrikesflyttar som ska hanteras i databasen och vi ska också titta på en databasstruktur för att kunna göra beräkningar gällande pendling och inrikes flyttar då dessa är lite speciella och involverar fler än en geografisk plats.