Det här jobbar vi med i sprint 9 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 9 - 2023. Sprinten som pågår just nu startade redan den 26 juni, men avbröts därefter av semesterveckor, innan den nu fortsätter fram till 25 augusti.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 9 - 2023

Färdigställa funktionaliteten i nya Serviceanalys inför release senare i höst

Vi är nu inne på den sista sprinten som har huvudfokus på Serviceanalys utveckling inför höstens release. Det innebär att vi nu ska färdigställa den funktionalitet vi påbörjat och se över exakt vilka delar som ska vara med i releasen och inte.

Färdigställa hur inlogg i nya Serviceanalys ska fungera

Inför att vi släpper nya Serviceanalys ska inloggningsförfarandet förbättras. Tanken är att det inte ska märkas så stora skillnader för dig som användare men i bakgrunden kommer användarhanteringen att få ett stort lyft.

Förbereda databasen inför nästa utvecklingsperiod av Regionalanalys

Senare i höst drar en ny utvecklingsperiod för Regionalanalys igång. Då Regionalanalys innehåller stora mängder data och ännu mer ska till, ser vi nu över databasstrukturen.