Ett sekretessfilter tas bort i Serviceanalys

Tidigare har systemet filtrerat bort vissa data i Serviceanalys. Det här har gjorts för att inte riskera att röja enskilda individer, vilket har medfört att funktionen Områdesprofil inte alltid fungerat optimalt. Nu tar vi bort ett av dessa filter.

När vi köper in befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) levereras det till oss utan att någon sekretessgranskning gjorts på materialet. Det innebär att de grunddata som finns i vår databas exempelvis innehåller geografiska områden där bara en person finns folkbokförd. För att du som använder Serviceanalys inte ska kunna urskilja enskilda individer i små geografiska områden har vi i systemet satt upp vissa regler (filter). De ser till att känslig information inte visas utåt i Serviceanalys. Vi har nu haft en del diskussioner internt och med SCB. Där har vi beslutat att ta bort ett av ”sekretessfiltren” som vi haft i Serviceanalys.

Ingen sekretessblockering för upptagningsområden eller fasta områdesprofiler

Tidigare har användare inte kunnat se vissa cirkeldiagram för områdesprofiler och upptagningsområden. Det här har i så fall berott på att det har funnits för få individer, en till fyra stycken, i någon av kategorierna inom diagrammen. Då har hela diagrammet tagits bort. Det har medfört att det ibland inte gått att få fram diagram för exempelvis vissa kommuner.

Vi är medvetna om att informationen i Serviceanalys om varför det här händer har varit bristfällig.

Från och med nu kommer du kunna se samtliga diagram när du använder de fasta områdesprofilerna Län, Kommun, Tätort eller Skärgård. Det gäller också om du har tagit fram en serviceplats upptagningsområde. Sekretessfiltret finns däremot kvar för egenritade områdesprofiler - det vill säga om du ritar en cirkel eller en polygon i kartan. Detta för att de formerna är mer dynamiska och kan göras väldigt små.

Varför tar vi bort sekretessfiltret?

Beslutet att ta bort sekretessfiltret grundar sig i att det inte bedöms röja enskilda individer. Det har snarare tidigare varit en extra säkerhetsåtgärd från oss bara för att vi vill vara på den säkra sidan. Vi vill ju att du ska kunna använda våra system så bra som möjligt och till fullo.