Reflektioner från Kartdagarna 2023

Under Kartdagarna i Helsingborg har vi träffat och inspirerats av aktörer som arbetar med kartor på olika sätt samt visat upp vad vi gör inom Pipos.

Den 18-20 april 2023 pågick Kartdagarna som är en årlig mässa och konferens inom kartområdet. Konferensen hölls i Helsingborg och Erik Fransson, Joakim Svensberg och Maria Lilliehöök från Pipos-teamet var på plats alla dagar.

Flera av våra dataleverantörer, såsom SCB, Lantmäteriet och Trafikverket, var också där och vi fick tillfälle att med dem diskutera kring nya datamängder, metoder och definitioner som påverkar i det fortsatta utvecklingsarbetet inom Pipos. Det var även värdefullt att få inspireras av presentationer från övriga aktörer, som kunde handla om allt från historiskt användande av kartor till att dra nytta av nya AI-tekniker.

Erik höll även en presentation om Pipos och våra tjänster, som vi hoppas kan bidra till att kunskapen om vårt arbete sprider sig till fler som kan vara intresserade av de data och analyser vi tillhandahåller.

En man står vid en Power Point-presentation och håller ett föredrag.

Erik Fransson gjorde en uppskattad presentation av Pipos. Foto: Stefan Svanström, SCB.