Regionalanalys - Pipos nya projekt

Tjänsten Regionanalys är Pipos-teamets nya utvecklingsprojekt. I dagsläget finns en prototyp av tjänsten. Om Regionalanalys vidareutvecklas kommer du bland annat att kunna jämföra tillgängligheten av olika servicear i olika områden av Sverige och mer.

Porträttbild på en man.

Anders Dahlgren

Regionalanalys utvecklas i samarbete mellan Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med tjänsten är att kunna studera och analysera hur tillgängligheten ser ut på olika geografiska nivåer runtom i Sverige, från enskilda platser till hela riket.

– Regionalanalys är en webbapplikation där du kan göra geografiska analyser. Den är byggd på Piposplattformen. Plattformen bidrar med funktioner för beräkningar av geografisk tillgänglighet, säger Anders Dahlgren.

En av grundfunktionerna i Regionalanalys är att du kan välja områden i Sverige. När du gjort det får du profildata och tillgänglighetsdata för platsen du har valt. Framöver kommer du även att kunna:

  • Jämföra platsbunden statistik och data mellan fritt valda geografiska områden.
  • Jämföra olika scenarion. Till exempel skillnaden i tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner för ett område mellan olika år eller andra simulerade scenarier.
  • Du kommer kunna följa utvecklingen över flera årsscenarion för att till exempel se hur befolkningen eller tillgänglighetssituationen utvecklas i ett område.

Varför utvecklar vi tjänsten?

– Tanken är att Regionalanalys ska bidra med beslutsunderlag för flera områden inom samhällsutveckling. Tjänsten kommer även bidra till förståelse och samarbeten då användarna jobbar i ett gemensamt verktyg. Vi tror och hoppas att Regionalanalys kan få en bred användargrupp inom många områden och administrativa nivåer inom offentlig sektor, säger Anders Dahlgren.

Regionalanalys på Reglab

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Under januari i år skapade vi en film av prototypen för Regionalanalys - den ligger nu på Reglabs playkanal.

– Några av de viktigaste användarna för Regionalanalys är de som jobbar med samhällsplanering på regionerna. Dessa personer har en nyckelfunktion - de har kontakter med både kommuner och centrala myndigheter. Vi tror att Regionalanalys som samarbetsplattform är särskilt intressant för dem, därför ville vi visa upp prototypen på Reglab, säger Anders Dahlgren.

Utvärdering av projektet i mars 2022

Under mars kommer vi sammanställa potentiella användares åsikter om Regionalanalys och prioritera förbättringar av tjänsten vi själva har sett. Därefter ska vi besluta om tjänsten ska utvecklas till en färdig applikation. Efter det här kommer det bli tydligare vilka vi ser som användare av Regionalanalys och vad tjänsten ska innehålla.

Se filmen

Passa på att titta på filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av prototypen och skicka in dina synpunkter. De kommer vara till hjälp under utvärderingen i mars.

Kontakt

Vi frågor eller åsikter om Regionalanalys är du välkommen att kontakta:
Anders Dahlgren
namn.efternamn@tillvaxtverket.se