Ny funktionalitet med anledning av corona

Serviceanalys har uppgraderats med ny funktionalitet och nya beräkningar med anledning av COVID-19-smittan. Bakgrunden är att vi har fått indikationer på att det finns behov av att använda hemsändning av dagligvaror i större utsträckning än tidigare i och med att riskgruppen för COVID-19 (personer 70 år och äldre) uppmanas att stanna hemma.

Vi har noterat att Serviceanalys redan har efterfrågats och använts av flera regioner för att initialt bedöma eventuella merkostnader för en utökad hemsändning i sina respektive kommuner.

Frågor som kommit upp är av typen:

  • Hur många i åldersgruppen 70 och äldre bor i områden i kommunen eller länet där det är längre än 10 km till närmaste dagligvarubutik?
  • Hur långt måste dessa färdas för att komma till sin närmaste dagligvarubutik
  • Hur långt måste man köra för att leverera varor till de äldre som bor inom upptagningsområdet runt en butik?

Vi har därför valt att tillfälligt göra om lite i gränssnittet i Serviceanalys för att stödja bedömningen av hur kostnaderna för hemsändningen kan komma att förändras.

För att sammanfatta den funktionalitet som ska kunna användas i den här situationen så finns det först och främst sedan en tid tillbaka möjlighet att välja bl a 5-och 10 kilometersintervall för redovisningen av tillgänglighet och nu har vi även gjort så att tillgängligheten för just riskgruppen 70+ kan särredovisas, i både diagram- och tabellform.

Vi har lagt till ett antal nya indikatorer i statistikfönstret som skulle kunna användas för att bedöma hur avstånden för riskgruppen förhåller sig till varje fullsortimentsbutik:

  • Totalt antal personer 70+ som bor 5 km eller längre från sin närmaste fullsortimentsbutik
  • Totalt transportbehov (sammanlagd körsträcka enkel väg till butiken) för befolkningen 70+ som bor 5 km eller längre från sin närmaste fullsortimentsbutik
  • Det kortaste avståndet från varje fullsortimentsbutik som kan köras om alla platser där personer 70+ bor, som har längre än 5 km till sin närmaste fullsortimentsbutik, ska besökas
  • Totalt antal personer 70+ som bor 10 km eller längre från sin närmaste fullsortimentsbutik
  • Totalt transportbehov (sammanlagd körsträcka enkel väg till butiken) för befolkningen 70+ som bor 10 km eller längre från sin närmaste fullsortimentsbutik
  • Det kortaste avståndet från varje fullsortimentsbutik som kan köras om alla platser där personer 70+ bor, som har längre än 10 km till sin närmaste fullsortimentsbutik, ska besökas