Det här jobbar vi med i sprint 3 - 2024

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 3 - 2024. Sprinten pågår under perioden 19 februari - 8 mars.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 3 - 2024

Öppna för ny inlämning i Kontantanalys

Under denna sprint startar en ny inlämningsperiod i Kontantanalys. Post- och Telestyrelsen begär in uppgifter som kreditinstitut och företag ska lämna gällande sina kontanttjänster. Läs mer på Post- och Telestyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Utveckla Serviceanalys vidare

Nu kommer fokus hamna på Serviceanalys igen och den fortsatta utvecklingen av den nya versionen. En release gjordes i höstas där du som är användare kan testa den nya versionen, men den är ännu inte färdigställd och vi kommer ägna hela våren åt att arbeta vidare med den. Till en början kommer vi fokusera på hur vi ska presentera olika typer av statistik kring service och tillgänglighet.

Informera om Regionalanalys release och planera framåt

I början av februari hade vi release av Regionalanalys och vi kommer framåt att fortsätta marknadsföra, utvärdera och planera för framtida utveckling av tjänsten.