Pipos två nya utvecklings­projekt

Personerna bakom Pipos projektutvecklar två nya tjänster, den första är Nordisk Serviceanalys. Tanken är att handläggare med intresse för servicefrågor på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå ska kunna använda den.
Den är andra är Trafik och tillgänglighet, den utvecklas i första hand åt Trafikverket.

Utvecklingsprojekten är koncepttest och är därför inte färdiga produkter. Längst ner i artikeln kan du läsa vad vi menar med koncepttest.

Nordisk Serviceanalys

Pipos-plattformen har under många år varit involverad i Nordiska Ministerrådets och Nordregios arbete kring landsbygdsutveckling. Därför är det en självklarhet att se om vi kan få samma syn över tillgängligheten i Norden som Pipos hjälper oss att få över Sverige.

Porträttbild på en man.

Erik Fransson, Tillväxtverket

– Genom åren har ett antal uppdrag genomförts med de nämnda organisationerna. Att utveckla Nordiskt Serviceanalys är ett naturligt sätt att underlätta och förbättra arbetet med uppdragen, säger Erik Fransson, kontaktperson för Nordisk Serviceanalys.

Nordisk Serviceanalys har samma funktion som Serviceanalys. Skillnaden är det finns data för Norge och Finland i tjänsten. Om projektet färdigställs kan även de som arbetar i Serviceanalys dra nytta av det. De kan göra olika gränsöverskridande analyser, analyser av gränshandel och jämförande analyser mellan länderna. Men för det här krävs just ett beslut att färdigutveckla tjänsten, något som innebär mycket arbete.

– Om det beslutas att vi ska utveckla en fullständig version av Nordiskt Serviceanalys krävs ett stort arbete. Det ska byggas upp och förvaltas databaser som innehåller befolkning, arbetsställen, vägnät och servicedata, säger Erik Fransson.

Trafik och tillgänglighet

Trafik och tillgänglighet tas i första hand fram åt Trafikverket. I den kan de göra studier som fokuserar på infrastrukturens inverkan på tillväxt kopplat till tillgänglighet. Under utvecklingen av tjänsten är det enbart de inblandade som har tillgång till den. På sikt kan även personer som behöver beslutsunderlag för investeringar få tillgång.

Porträttbild på en man.

Anders Dahlgren, Tillväxtverket

– Användarna kommer få en överblick över gällande tillgänglighetssituation. De kommer att kunna göra studier av utvecklingen över flera år. De kommer kunna studera eller jämföra scenarier där olika infrastrukturlösningar testas mot varandra, säger Anders Dahlgren, kontaktperson för Trafik och tillgänglighet.

Varför tar vi fram tjänsten?

– För att genomföra en tillgänglighetsanalys krävs tre databaser. Befolkningsdata, vägnät och servicepunkter. Genom åren har vår utveckling varit fokuserad på befolkningsdata och servicepunkter, Trafik och tillgänglighet hjälper oss att fokusera på den tredje.

Vad är ett koncepttest?

Koncepttest är ett test av en viss metod eller idé. Det demonstrerar projektets genomförbarhet eller så fungerar metoden som en demonstration som verifierar att något teoretiskt funkar som tänkt.
Ett koncepttest genomförs i liten skala och behöver inte vara fullständigt.

Kontakt

Frågor kring Infra-analys kontakta:
Anders Dahlgren
namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Frågor kring Nordisk Serviceanalys:
Erik Fransson
namn.efternamn@tillvaxtverket.se