Rättning av felaktiga dagligvarubutiker

Vi har behövt göra en rättning av ca 100 dagligvarubutiker i Serviceanalys. Detta då de felaktigt hamnat i kategorin 'Dagligvaror ej fullsortiment'.

Förra veckan upptäckte vi att ca 100 dagligvarubutiker som tillkommit sedan mars 2021 rutinmässigt hamnat i kategorin 'Dagligvaror ej fullsortiment' trots att de enligt sin typkod från vår leverantör Delfi skulle tillhöra kategorin 'Dagligvaror fullsortiment'. Detta berodde på ett fel hos oss i vår inmatningsrutin. Vi har nu gjort en justering för att rätta detta i Serviceanalys, vilket fått konsekvensen att ca 3000 personer fler än tidigare får kortare resväg än 10 km till sin närmaste fullsortimentsbutik för år 2021 och 2022. Detta påverkar såklart även redovisningen av antalet dagligvaror fullsortiment-butiker över tid.

Vi beklagar detta, har justerat rutinerna för framtida uppdateringar och ber dig höra av dig till oss om du har ytterligare frågor kring hur detta kan ha påverkat analyser och resultat från Serviceanalys.