Det här jobbar vi med i sprint 9 - 2021

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 9 - 2021. Sprinten pågår under perioden 9 augusti- 27 augusti.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 9 - 2021

Driftsätta uppgraderingar av system

Innan sommaren arbetade vi med uppgradering av våra system och migrering av databas till senaste version. Driftsättning av detta kommer att utföras under denna sprint. Du som användare i våra tjänster kommer inte märka av så mycket, men i bakgrunden har vi gjort ett stort jobb för att stärka upp systemen och få en enhetlig hantering.

Arbeta med förbättring av våra webbtjänster

Kontantanalys och till viss del Serviceanalys kommer att uppdateras med några mindre förbättringar och korrigeringar.

Sammanställa och beställa data för framtida projekt

Under våren har vi arbetat med planering för framtida projekt och vi kommer under denna sprint att titta närmare på vilka data som kan behövas och påbörja beställning av dessa. Mer information kommer att komma löpande allt eftersom arbetet fortgår.

Uppdatera arbetsställen i Serviceanalys

Vi kommer att uppdatera data över arbetsställen och publicera dessa i Serviceanalys.