Det här jobbar vi med i sprint 2 - 2023

Vi jobbar med utvecklingen av våra tjänster i sprintar. Här kan du läsa övergripande om vårt fokus under sprint 2 - 2023. Sprinten pågår under perioden 30 januari- 17 februari.

Läs mer om hur vi jobbar med vår utveckling i sprintar.

Fokusområden för Sprint 2 - 2023

Förbereda Kontantanalys med nytt adressregister

Framöver ser vi till att Kontantanalys görs redo inför nästa inlämningsperiod. Det innebär bland annat att vi ska uppdatera adressregistret så att utplacering av serviceplatser ska flyta på så bra som möjligt utan att det saknas adresser.

Hämta uppdaterat vägnät och befolkningsdata

Under sprinten ska vi hämta hem ett uppdaterat vägnät från nationella vägdatabasen samt uppdaterad data om befolkningen för årsskiftet 2022. Dessa data används i tillgänglighetsberäkningar inom Pipos för att räkna på avstånd mellan befolkning och andra företeelser via vägnätet.

Planera för och starta upp kontroller och uppdateringar av servicedata

När det gäller servicedata som ska in i Pipos olika tjänster och/eller användas i olika analyser framöver så står skolor och postställen på tur. Vi har uppdaterade data över skolor som nu ska ses över och därefter behöver vi börja planera för den årliga uppdateringen av samtliga postställen. Postställen är en av de servicetyper inom kommersiell service som du kan titta på i Serviceanalys.

Komma igång med nya utbildningar i Serviceanalys

Årets första utbildningspass i Serviceanalys kommer att ske under februari, där vi erbjuder två tillfällen med fokus på kommunperspektiv.