Vi tar fram en helt ny version av Serviceanalys

Just nu är vi mitt uppe i ett stort arbete där målet är att ta fram en ny version av Serviceanalys. Den nya versionen ska ha modernare teknik i bakgrunden och framför allt en mer användarvänlig design med lite vassare analysfunktionalitet för kommersiell service.

Porträttbild på en man.

Erik Fransson

Arbetet med den nya versionen inleddes hösten 2021 med ett antal användarintervjuer för att förstå hur användare uppfattar Serviceanalys och hur tjänsten kan förbättras. Därefter sammanställdes alla bra synpunkter. Även åsikter som löpande kommit in via supporten kartlades.
Centralt var att nuvarande Serviceanalys kan uppfattas som lite rörig och osammanhängande samt att användaren kanske inte ens känner till eller hittar alla funktioner och inställningar. Det fanns även en del intressanta önskemål och förbättringsförslag.

- Samtidigt som vi gjorde det här arbetet hade utveckling av den nya tjänsten Regionalanalys kommit igång. Den är tänkt att kunna användas självständigt men även komplettera Serviceanalys. Det gör att Serviceanalys kan tillåtas att bli än vassare mot kommersiell service. Vi behöver även uppdatera oss med modernare teknik som följer utvecklingen bättre och gör tjänsten mer robust, säger Erik Fransson som är produktägare för Serviceanalys.

Allt det här ledde till en ordentlig översyn av Serviceanalys för att ta fram en bättre version från grunden. Under vintern/våren 2022 togs därför bland annat en UX-designer in till teamet. Hon hjälper till med att komma närmare användarbehoven och se till att gränssnittet blir logiskt och tryggare att använda.

Bild på fyra personer som sitter kring ett bord och diskuterar.

Pipos-teamet har arbetat i workshops för att komma fram till så bra lösningar som möjligt.

Hur påverkar arbetet nuvarande användare i Serviceanalys?

- I nuläget är det inget som påverkar dig som användare. Du kan använda Serviceanalys som vanligt medan utvecklingsarbetet med den nya versionen pågår. Sen när vi väl produktionssätter den nya versionen kommer den ersätta den gamla. Vi kommer självklart att gå ut med mer information om det i god tid, säger Erik Fransson.

Vad blir den största skillnaden mellan gamla och nya Serviceanalys?

- Rent visuellt blir det ett helt nytt gränssnitt. Det ska kännas mer logiskt och lättanvänt och att det ligger mer i tiden. Vi planerar även att fördjupa och förbättra de analyser du kan göra. Men i nuläget kan vi inte gå in på detaljer eftersom det fortfarande är under utveckling och ska testas.

Status och tidsplan

Nuläge vår/sommar 2022 - Just nu arbetar vi med en prototyp av den nya versionen som i en första fas handlar om det grundläggande visuella utseendet i kartan.
Syftet är att kunna testa det här med några användare och få in synpunkter. Testningen kommer utföras till viss del innan sommaren och sedan fortsätta i höst. Testningen före sommaren kommer fokusera på kartans utseende, innehåll och hur man navigerar runt i kartan. Låter det här som något du är intresserad av att testa så hör av dig via kontaktuppgifterna längre ner.

Hösten 2022 - Vi går vidare från det visuella och lägger in fler sätt att skapa mer sammanhang, till exempel hur man ska kunna interagera med kartan på olika sätt. Även det här testas med användare. Efter det går vi vidare i nästa fas, där byggs lite tyngre funktionalitet på för att möjliggöra fördjupande men lättförstådda analyser.
På det här sätt arbetar vi oss framåt med löpande användartestning tills vi känner att vi hittat rätt.

Våren 2023 - Den skarpa versionen av Serviceanalys ska byggas.

Hösten 2023 - Produktionsättning av nya Serviceanalys ska ske.

Detta är den långsiktiga planen. Ändringar och justeringar kan komma att ske men vi uppdaterar löpande på pipos.se och i nyhetsbrev om vad som händer.

Har du frågor eller vill vara med och påverka?

Kontakta Erik Fransson:

Erik Fransson
namn.efternamn@tillvaxtverket.se